Valná hromada ČBA

Informace a pozvánka na valnou hromadu asociace

Vážení členové asociace,

jak bylo avizováno v předchozím článku, v neděli 20. června 2021se bude v Praze na Strahově konat Valná hromada ČKBF (od 11:00), na kterou potom jako vždy přímo naváže Valná hromada ČBA (dále VH ČBA). Předpokládaný čas začátku Valné hromady ČBA je 14:00, prezence účastníků 13:30.

Přikládáme veškeré potřebné materiály, které se k VH ČBA vztahují.

Rozdělení mandátů se jako vždy řídí Statutem ČBA, po jednom mandátu tak má každý klub, které má tým v celostátní Extralize (celkem 24 mandátů) a dále má mandát každý člen VV ČBA (celkem 12 mandátů). Je potřeba, aby kluby jmenovitě určily ze svých řad delegáta na valnou hromadu. Delegátem může být pouze osoba, která ke dni konání valné hromady dovršila 18 let věku a je členem ČBA/ČKBF.

Žádáme všechny subjekty, které jsou oprávněny vyslat na VH ČBA své delegáty, aby pro ně vytiskly delegačenky a řádně je vyplnily. Každý delegát se při své prezenci bude muset prokázat řádně vyplněnou delegačenkou a svým platným registračním průkazem/kartou. Dále upozorňuji, že v souladu s Jednacím řádem může delegát disponovat až dvěma mandáty. V praxi to znamená, že delegát může kromě svého mandátu dostat ještě jeden další mandát, např. mandát člena VV a svého oddílu/klubu nebo mandát svého oddílu/klubu a dalšího oddílu/klubu, který mu jej přenechá. Sdělte tedy konkrétní jména delegátů na VH ČBA na email info@czechbowling.cz a to nejpozději do 31. 5. 2021. Prosím ale nezapomeňte, že v případě (což bude asi obvyklé), že se delegát bude účastnit obou VH, musí mít vyplněné obě delegačenky, jednu pro VH ČKBF a druhou pro VH ČBA.

V rámci VH ČBA proběhnou volby volených funkcionářů ČBA jako každé čtyři roky. Přihlášky na tyto funkce mohou předložit všechny orgány ČBA, bowlingové oddíly/kluby i fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČBA/ČKBF ke dni podání přihlášky. Vzor přihlášky najdete v příloze níže. Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČBA (adresa je uvedena na přihlášce kandidáta k registraci) ve dvojím vyhotovení nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 5. června 2021.

Program VH i všechny další informace k VH naleznete v přiložené pozvánce a dalších přílohách níže.

Za VV ČBA děkuji všem klubům za spolupráci a těším se na Vaši účast

Karel Vopička

Přílohy

Krátké zprávy

04.05.2021 v 18:25

Dne 20. června 2021 se bude v Praze na Strahově od 11:00 hod. konat Valná hromada ČKBF, poté následuje cca od 14:00 hod Valná hromada ČBA.

23.03.2021 v 09:20

ME mužů znovu odloženo, z letošního srpna na leden 2022

22.02.2021 v 07:50

ME seniorů 2021 v Berlíně zrušeno.

12.02.2021 v 08:38

Dle předpokladů se znovu odkládá ME žen, které mělo proběhnout na začátku června v Dánsku.

19.01.2021 v 09:48

Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS
 • Praha
 • Národní sportovní agentura