Baráž o Finále Seniorské bowlingové ligy

Poznámka: 11.05.2017 upraven §4a.

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Baráž o Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2017.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, E-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti v Baráži o Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se:

- ve skupinách se 7 nebo 8 týmy na třetím a čtvrtém místě konečné výsledkové tabulky

- ve skupinách s méně, než 7 týmy na třetím místě konečné výsledkové tabulky.

Maximální počet týmů v Baráži o Finále SBL není omezen.

§ 4b) Baráže o Finále SBL se aktivně může zúčastnithráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2017 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Baráže o Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu v Baráži o Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Baráž o Finále SBL. Pokud se oprávněný tým nepřihlásí nejpozději 7 dnů před dnem konání Finále SBL, má se za to, že se Baráže o Finále SBL nezúčastní. Náhradníci nejsou do této soutěže připuštěni.

§ 4d) Do Finále SBL z Baráže o Finále SBL postupuje takový počet týmů, který doplní počet přímo postupujících týmů ze skupin do Finále SBL na celkový počet 16. Pokud se Baráže o Finále SBL zúčastní stejný nebo nižší počet týmů, než je počet týmů postupujících z Baráže o finále do Finále SBL, pak tato soutěž Baráž o Finále SBL se hrát nebude a do Finále SBL automaticky postupují všechny týmy s právem účasti v Baráži o Finále SBL.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Baráž o Finále SBL 2017 se odehraje v centru Bowlingzone Pardubice v sobotu 21.10.2017. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Baráže o Finále SBL

Všechny týmy odehrají 6 her americkým systémem na páru drah. Výsledkem bude celkový součet všech 6ti her týmu včetně handicapů přiznaných Propozicemi pro SBL 2017, podle kterých se sestaví konečné pořadí.

§ 7. Postupy

Do Finále SBL postupuje takový počet týmů, které doplní aktuální počet přímo postupujících týmů do Finále SBL na celkový počet 16.

§ 8. Účastnické poplatky

Poplatek za Baráž o Finále SBL je stanoven na 1.200 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je 10 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších stepech 2 frame každý hráč týmu.

§ 11c) Hráči zapsaní na soupisce týmu se mohou v jednotlivých utkáních střídat. Střídání není možné v již rozehraných utkáních.

§ 11d) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 11e) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2017 a tento handicap platí po celou sezonu 2017, včetně Finále SBL a Baráže.

§ 11f) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Baráže o Finále SBL. Příprava drah proběhne zahájením 1. her.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu správnost výsledků.

§ 13. Zápis o utkáních

Kapitán týmu zapisuje do zápisu o utkání určené hráče týmu. Svým podpisem po skončení her potvrdí svým podpisem správnost zapsaných výsledků v zápise o utkání.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v hráčském prostoru.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.seniorbowling-liga.cz a www.czechbowling. Hry se budou počítat do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů Senior Masters, který vede Seniorbowling CZ.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

Vydáno dne 28.03.2017.

Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA

Krátké zprávy

01.12.2017 v 19:29

Mazací modely na nedělní kolo Extraligy ČBL jsou zveřejněny na stránkách bowlingovaliga.cz. Naleznete je též zde

24.11.2017 v 12:49

Náhradní termín a centrum za zrušenou PRESTIGE stanoveno. Obsazovačka je otevřena.

24.11.2017 v 12:27

MČR juniorských dvojic bylo z organizačních důvodů přeloženo na únor 2018.

12.11.2017 v 19:24

Mistrem ČR 5-ti členných družstev se stal tým Rigor Mortis.

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Mistr Evropy 2016
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
3.místo ME juniorů 2017