Baráž o finále Seniorské bowlingové ligy 2018

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ a Česká bowlingová asociace (dále ČBA)

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Baráž o Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2018.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, email: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti v Baráži o Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se:

- ve skupinách se 7 nebo více týmy na třetím a čtvrtém místě konečné výsledkové tabulky

- ve skupinách s 6 týmy na třetím místě konečné výsledkové tabulky

- ve skupinách s nižším počtem týmů, než 5, na 1. místě konečné výsledkové tabulky.

Maximální počet týmů v Baráži o Finále SBL není omezen.

§ 4b) Baráže o Finále SBL se aktivně může zúčastnithráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2018 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Baráže o Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu v Baráži o Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Baráž o Finále SBL. Pokud se oprávněný tým nepřihlásí nejpozději 5 dnů před dnem konání Finále SBL, má se za to, že se Baráže o Finále SBL nezúčastní. Náhradníci nejsou do této soutěže připuštěni.

§ 4d) Do Finále SBL z Baráže o Finále SBL postupuje takový počet týmů, který doplní počet přímo postupujících týmů ze skupin do Finále SBL na celkový počet 16 týmů, pokud pořadatel nerozhodne operativně o počtu vyšším. Pokud by se Baráže o Finále SBL zúčastnil stejný nebo nižší počet týmů, než je počet týmů postupujících z Baráže o finále do Finále SBL, pak tato soutěž Baráž o Finále SBL se hrát nebude a do Finále SBL automaticky postupují všechny týmy s právem účasti v Baráži o Finále SBL.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Baráž o Finále SBL 2018 se odehraje v centru Bowling Brno dne 27. 10. 2018 od 9 hod. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Baráže o Finále SBL

Všechny týmy odehrají 4 hry americkým systémem na páru drah. Výsledkem bude celkový součet všech 4 her týmu včetně handicapů přiznaných Propozicemi pro SBL 2018, podle kterých se sestaví konečné pořadí.

§ 7. Postupy

Do Finále SBL postupuje takový počet týmů, které doplní aktuální počet přímo postupujících týmů do Finále SBL na celkový počet 16.

§ 8. Účastnické poplatky

Baráž o Finále SBL je zcela ZDARMA pro všechny zúčastněném týmy.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel World Bowling a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je 10 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 minut před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí operativně jinak.

§ 11c) Hráči zapsaní na soupisce týmu se mohou v jednotlivých utkáních střídat. Střídání není možné v již rozehraných utkáních.

§ 11d) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 11e) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. lednu 2018 a tento handicap platí po celou herní sezonu, včetně Baráže o Finále a Finále SBL.

§ 11f) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Baráže o Finále SBL. Příprava drah proběhne před zahájením prvních her.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu správnost výsledků svého týmu.

§ 13. Zápis o utkáních

Kapitán týmu zapisuje do zápisu o utkání určené 3 hráče týmu. Svým podpisem po skončení her potvrdí správnost zapsaných výsledků v zápise o utkání.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v hráčském prostoru a používání mobilních komunikačních přístrojů a prostředků.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.seniorbowling-liga.cz a www.czechbowling.cz. Hry se budou započítávat do oficiálních žebříčků ČBA. Výsledky baráže o Finále SBL nejsou započítávány do republikového bodovacího seniorského žebříčku Senior Masters.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

Vydáno dne 15. 2. 2018

Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ, z.s.

Ing. Karel Vopička v.r., prezident České bowlingové asociace

Krátké zprávy

12.05.2019 v 21:58

Mistry ČR pro rok 2019 se stali Václav Rác a Kateřina Hejdučková ml.

03.05.2019 v 09:11

STK aktualizovala INFO o MČR juniorů a baráži o účast na MČR jednotlivců.

01.05.2019 v 11:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů do baráže o účast na MČR jednotlivců. OBSAZOVAČKY otevřeny též na MČR jednotlivců 2019.

30.04.2019 v 12:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů a rozpis do hracích rund na MČR juniorů 2019

20.04.2019 v 19:41

Lukáš Jelínek vybojoval na Mistrovství Evropy juniorů 2019 bronzovou medaili.

Galerie

Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 10
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší junior Prestige 10
Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
Nováková Iva
BSR Poděbrady
Nováková Iva

Nováková Iva

BSR Poděbrady
Nej. hráč Prestige 10, kat. P165