Celostátní finále juniorské Extraligy o titul mistra ČR 2017-18

Celostátní FináleJuniorské bowlingové Extraligy o titul Mistra ČR 2017/2018,

Propozice soutěže

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1. Vypisovatel

1.1Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

§ 2. Vedoucí soutěží

2.1 předseda STK Jiří Beran,

tel: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz

§ 3. Platnost

3.1 Tyto propozice platí pro závěrečný turnaj o titul Mistra České republiky juniorských družstev v Juniorské bowlingové lize (dále jen JBL) řízeného Sportovně technickou komisí (dále jen STK).

§ 4. Podmínky a právo účasti

4.1 Do celostátního Finále - závěrečného turnaje o titul Mistra ČR postupují z každé šestičlenné skupiny přímo první tři družstva (sk. A,B) + 2 družstva z pětičlenné skupiny (sk.C) na základě umístění v základní části JBL.

Dále dvě družstva s nejvyšším dosaženým průměrem na nepostupových místech včetně věkových handicapů bez ohledu na umístění ve skupinách v základní části soutěže z šestičlenných skupin.

V případě, že některé družstvo s právem účasti start na závěrečném turnaji odmítne, bude Finále doplněno do celkového počtu osmi týmů družstvem (družstvy) s dalším nejvyšším dosaženým průměrem na nepostupových místech včetně věkových handicapů bez ohledu na umístění ve skupinách v základní části soutěže.

4.2 Turnaje o titul Mistra ČR v JBL se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří aktivně odehráli alespoň jeden hrací den v základní části JBL. (Nestačí tedy jen uvedení na soupisce družstva).

4.3 Do turnaje o titul Mistra ČR v JBL může každé družstvo s právem účasti dopsat na soupisku hráče z jiného družstva stejného klubu (TCM), které se nezúčastní turnaje o Mistra ČR JBL a hráč splňuje bod 4.2.

Každé družstvo, které se zúčastní turnaje o Mistra ČR JBL může na soupisku dopsat celkem pouze jednoho hráče.

§ 5. Termíny a místa konání

5.1 Celostátního Finále JBL se uskuteční v neděli 6. května 2018 na centru Best Bowling Praha (od 10:00).

§ 6. Účastnické poplatky

6.1 Účast ve Finále JBL je bezplatná, hrací den je plně v režii ČBA.

§ 7. Herní systém

7.1 V závěrečném turnaji o titul Mistra ČR v JBL hrají všechna zúčastněná družstva systémem každé s každým, dle režimu standardních hracích dnů v základní části soutěže. Držitelem titulu Mistr ČR v JBL pro rok 2018 se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas družstev, při rovnosti bodů i bodů ze vzájemného zápasu rozhoduje průměr dotčených týmů. Při rovnosti všech výše jmenovaných kritérií se taková družstva dělí o stejné umístění.

Technická ustanovení

§ 8. Předpisy

8.1 Hraje se dle mezinárodních „Pravidel bowlingu“ WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu“ ČBA - pokud propozice nebo přílohy některou jeho část nemění.

§ 9. Systém hry

9.1. Každý hráč tříčlenného družstva odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

9.2. Družstva mají právo na trénink v rozsahu 15 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 10. Bodové hodnocení družstev

10.1 V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku (výsledek je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkové handicapy) má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.

10.2 Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.

10.3 První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první.

10.4 Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 11. Pomocné hráčské handicapy

11.1 V případě smíšených družstev, nebo účasti dívčích týmů ve smíšené soutěži, je každé juniorce připočítán handicap 8 bodů.

11.2 V celkovém hodnocení zápasů je k dosaženému výsledku družstva připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.

ročník narození - handicap:

2000 – 02 bodů

2001 – 04 bodů

2002 – 06 bodů

2003 – 08 bodů

2004 – 10 bodů

2005 – 15 bodů

2006 – 20 bodů

2007 – 25 bodů

2008 – 30 bodů

2009 – 35 bodů

2010 – 40 bodů

2011 – 45 bodů

§ 12. Průběh hracího dne

12.1 Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí.

12.2 Hrací den začíná prezencí družstev 30 minut před plánovaným začátkem prvního tréninku.

12.3 Ukončení prezence je 10 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku.

12.4 Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§13. Ceny za umístění

13.1 Vítězné družstvo v celostátním Finále získává titul „Mistr České republiky juniorských družstev 2017/2018 “.

13.2 Družstva umístěná na 1. až 3. místě v konečném pořadí finále získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.

§ 14. Přestupky

14.1 Proviní-li se družstvo nebo jeho hráči proti Pravidlům hry, případně poruší-li pravidla Soutěžního řádu bowlingu, budou jejich přestupky zapsány na soupisku družstva.

14.2 Drobné přestupky budou postihovány rozhodčím na místě dle sazebníku trestů.

14.3 Při opakovaných a závažných přestupcích o výši trestu rozhoduje Disciplinární komise.

§ 15. Právo změn

15.1 STK si vyhrazuje případné právo změn těchto propozic

Ing. Karel VOPIČKA v. r. - prezident ČBA

Ing. Petr HAVEL v.r. – předseda Komise mládeže

Jiří Beran v.r. – předseda STK

Krátké zprávy

20.04.2019 v 19:41

Lukáš Jelínek vybojoval na Mistrovství Evropy juniorů 2019 bronzovou medaili.

07.04.2019 v 15:56

Titul v juniorské Extralize družstev vybojoval tým XBOWLING ŽIŽKOV.

06.04.2019 v 12:29

Otevřena OBSAZOVAČKA na 10. turnaj Prestige.

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 9
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 9, kat. P190
Vojtěchová Markéta
Xbowling club
Vojtěchová Markéta

Vojtěchová Markéta

Xbowling club
Nejlepší žena Prestige 9
Fidra Jan
Bowlingzone Pardubice
Fidra Jan

Fidra Jan

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 9, kat. P165