Juniorský kontrolní turnaj 2018-2019

Propozice pro Juniorské kontrolní turnaje 2018-2019.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Juniorský kontrolní turnaj dává příležitost všem juniorským hráčům sportovního bowlingu včetně širšího kádru juniorské reprezentace vyzkoušet si turnajový model, který vychází z hracího modelu Mistrovství Evropy.

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2.Řízení soutěže
 • Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda.
 • §3.Termíny a místa konání
 • 3.1.Termín: 1.JKT 19.-20.5 2018
 • 2.JKT 15.-17.9 2018
 • 4.JKT 5.-6.1 2019
 • 5.JKT 23.-24.3 2019
 • §4.Účastnický poplatek/Startovné
  • 4.1.Účast je bezplatná, hrací den je plně v režii ČBA.

  §5.Podmínky a právo účasti

  • 5.1.Právo účastnit se jednotlivých turnajů mají registrovaní junioři, kteří v době konání turnaje splňují podmínky pro účast v Juniorské Extralize.

  §6.Přihlášky

  • 6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček, viz menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz.
  • 6.2.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.
  • 6.3.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her).
  • 6.4.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek.
  • 6.5.Na turnaji nelze hrát restarty.

  §7.Prezence

  • 7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
  • 7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
  • 7.3.Hráči jsou povinni k přiznání věkového handicapu nahlásit svůj věk při prezenci hlavnímu rozhodčímu. V případě, že takto neučiní, nebude hráči věkový handicap přiznán.
  • 7.4.Dvojice hrající spolu jsou povinny hrát kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her a na stejné dráze. Za dvojici losuje pár drah pouze jeden hráč.
  • 7.5.V soutěži Družstev losuje pár drah pouze jeden hráč.
  • 7.6.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §7. Předpis a handicapy

  7.1. Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

  7.2 Celý turnaj odehrají junioři a juniorky dohromady, tzn. bez rozdílu pohlaví

  7.3 Každé juniorce je připočítán handicap 8 bodů na každou hru

  7.4 Každému hráči je k dosaženému výsledku každé hry připočítán „věkový“ hráčský handicap platný dle propozic pro Juniorskou Extraligu.

  §8.Herní systém

  • 8.1.Hráčské kategorie: Jednotlivci
  • Dvojice
  • Družstva
  • Masters
  • 8.2.Nasazení do jednotlivých dvojic bude provedeno losem z výkonnostních košů před zahájením celého turnaje po ukončení prezence, nasazení do družstev bude provedeno losem z výkonnostních košů po ukončení prezence druhého dne turnaje.
  • 8.3.Před každým turnajem série bude na základě počtu přihlášených vydán rozpis pro daný turnaj, včetně upřesnění herního systému.
  • 8.4.Všechny soutěže se hrají minimálně na 3 hry, počet her může být navýšen po uzavření přihlášek a při zveřejnění časového harmonogramu turnaje, kategorie Masters je doplňkovou kategorií jednotlivců, do které se hráčům započítávají veškeré výkony včetně HDC dosažené ve všech kategoriích turnaje (jednotlivců, dvojic, družstev).
  • 8.5.Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
  • 8.6.První hru v bloku odehrají hráči nebo družstvo na páru drah, který si vylosují, do druhé hry se hráči nebo družstvo posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího.
  • 8.7.O pořadí turnaje jednotlivců rozhoduje celkový součet ze všech odehraných her včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához hráče
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához hráče
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához hráče
  • 8.8.O pořadí turnaje dvojic rozhoduje celkový součet ze všech odehraných her dvojice včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához dvojice
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice
  • 8.9.O pořadí turnaje družstev rozhoduje celkový součet bodů z odehraných her včetně případných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí:
   a) vyšší dosažený nához družstva
   b) vyšší nejnižší dosažený nához družstva
   c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához družstva

  §9. Herní systém Masters

  9.1.Do Masters postupuje 8 nejlepších juniorů a 4 nejlepší juniorky.

  O pořadí jednotlivců pro Masters rozhoduje celkový součet shozených kuželek ze všech odehraných her z kategorie jednotlivců, dvojic a družstev včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:

  • a)vyšší dosažený nához jednotlivce
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához jednotlivce
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához jednotlivce

  9.2.Finále Masters:

  Hráči hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na součet 2 her. Nasazení do play-off je dle umístění pro Masters následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B), 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč (utkání D). Dále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C. Následně sehrají vítězové zápas na jedno vítězné utkání. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

  9.3. Finále Masters je hráno vždy na součet 2 her. V případě nerozhodného výsledku utkání rozhoduje rozhoz na 9. a 10. frame až do úplného rozhodnutí.

  §10. Mazací model

  • 10.1.Mazací model bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Mazací model bude vybírán takovým způsobem, aby účastníky prověřil v jejich schopnostech přizpůsobit se různým podmínkám. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.
  • 10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

  §11. Ceny za umístění

  • 13.1.Po skončení prvního hracího dne obdrží první tři ze soutěže jednotlivců a dvojic ocenění za umístění. Po skončení soutěže Masters obdrží první tři ze soutěže družstev a soutěže Masters ocenění za umístění.
  • 13.2.Organizátor turnaje si vyhrazuje právo udělit další doplňkové ceny.

  §12. Povinnosti a práva

  • 12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
  • 12.2.Úprava povrchu koulí je pro turnaj JKT povolena pouze mezi bloky her.
  • 12.3.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
  • 12.4.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
  • 12.5.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
  • 12.6.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
  • 12.7.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
  • 12.8.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §13. Ostatní
  • 13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
  • 13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.
  • 13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

  Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
  Jiří Beran v.r., předseda komise mládeže

  Krátké zprávy

  22.05.2019 v 13:32

  STK vydala rozpis do hracích rund na Finále Prestige P190 a P165.

  12.05.2019 v 21:58

  Mistry ČR pro rok 2019 se stali Václav Rác a Kateřina Hejdučková ml.

  03.05.2019 v 09:11

  STK aktualizovala INFO o MČR juniorů a baráži o účast na MČR jednotlivců.

  01.05.2019 v 11:42

  STK aktualizovala seznam postupujících hráčů do baráže o účast na MČR jednotlivců. OBSAZOVAČKY otevřeny též na MČR jednotlivců 2019.

  30.04.2019 v 12:42

  STK aktualizovala seznam postupujících hráčů a rozpis do hracích rund na MČR juniorů 2019

  Galerie

  Hanusíková Blanka
  Bowlingzone Pardubice
  Hanusíková Blanka

  Hanusíková Blanka

  Bowlingzone Pardubice
  Nejlepší hráč Prestige 10
  Jelínek Lukáš
  Xbowling club
  Jelínek Lukáš

  Jelínek Lukáš

  Xbowling club
  Nejlepší junior Prestige 10
  Hanusíková Blanka
  Bowlingzone Pardubice
  Hanusíková Blanka

  Hanusíková Blanka

  Bowlingzone Pardubice
  Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
  Nováková Iva
  BSR Poděbrady
  Nováková Iva

  Nováková Iva

  BSR Poděbrady
  Nej. hráč Prestige 10, kat. P165