Juniorský kontrolní turnaj 2018-2019

Propozice pro Juniorské kontrolní turnaje 2018-2019.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Juniorský kontrolní turnaj dává příležitost všem juniorským hráčům sportovního bowlingu včetně širšího kádru juniorské reprezentace vyzkoušet si turnajový model, který vychází z hracího modelu Mistrovství Evropy.

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2.Řízení soutěže
 • Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda.
 • §3.Termíny a místa konání
 • 3.1.Termín: 1.JKT 19.-20.5 2018
 • 2.JKT 15.-17.9 2018
 • 4.JKT 5.-6.1 2019
 • 5.JKT 23.-24.3 2019
 • §4.Účastnický poplatek/Startovné
  • 4.1.Účast je bezplatná, hrací den je plně v režii ČBA.

  §5.Podmínky a právo účasti

  • 5.1.Právo účastnit se jednotlivých turnajů mají registrovaní junioři, kteří v době konání turnaje splňují podmínky pro účast v Juniorské Extralize.

  §6.Přihlášky

  • 6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček, viz menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz.
  • 6.2.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.
  • 6.3.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her).
  • 6.4.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek.
  • 6.5.Na turnaji nelze hrát restarty.

  §7.Prezence

  • 7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
  • 7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
  • 7.3.Hráči jsou povinni k přiznání věkového handicapu nahlásit svůj věk při prezenci hlavnímu rozhodčímu. V případě, že takto neučiní, nebude hráči věkový handicap přiznán.
  • 7.4.Dvojice hrající spolu jsou povinny hrát kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her a na stejné dráze. Za dvojici losuje pár drah pouze jeden hráč.
  • 7.5.V soutěži Družstev losuje pár drah pouze jeden hráč.
  • 7.6.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §7. Předpis a handicapy

  7.1. Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

  7.2 Celý turnaj odehrají junioři a juniorky dohromady, tzn. bez rozdílu pohlaví

  7.3 Každé juniorce je připočítán handicap 8 bodů na každou hru

  7.4 Každému hráči je k dosaženému výsledku každé hry připočítán „věkový“ hráčský handicap platný dle propozic pro Juniorskou Extraligu.

  §8.Herní systém

  • 8.1.Hráčské kategorie: Jednotlivci
  • Dvojice
  • Družstva
  • Masters
  • 8.2.Nasazení do jednotlivých dvojic bude provedeno losem z výkonnostních košů před zahájením celého turnaje po ukončení prezence, nasazení do družstev bude provedeno losem z výkonnostních košů po ukončení prezence druhého dne turnaje.
  • 8.3.Před každým turnajem série bude na základě počtu přihlášených vydán rozpis pro daný turnaj, včetně upřesnění herního systému.
  • 8.4.Všechny soutěže se hrají minimálně na 3 hry, počet her může být navýšen po uzavření přihlášek a při zveřejnění časového harmonogramu turnaje, kategorie Masters je doplňkovou kategorií jednotlivců, do které se hráčům započítávají veškeré výkony včetně HDC dosažené ve všech kategoriích turnaje (jednotlivců, dvojic, družstev).
  • 8.5.Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
  • 8.6.První hru v bloku odehrají hráči nebo družstvo na páru drah, který si vylosují, do druhé hry se hráči nebo družstvo posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího.
  • 8.7.O pořadí turnaje jednotlivců rozhoduje celkový součet ze všech odehraných her včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához hráče
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához hráče
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához hráče
  • 8.8.O pořadí turnaje dvojic rozhoduje celkový součet ze všech odehraných her dvojice včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához dvojice
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice
  • 8.9.O pořadí turnaje družstev rozhoduje celkový součet bodů z odehraných her včetně případných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí:
   a) vyšší dosažený nához družstva
   b) vyšší nejnižší dosažený nához družstva
   c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához družstva

  §9. Herní systém Masters

  9.1.Do Masters postupuje 8 nejlepších juniorů a 4 nejlepší juniorky.

  O pořadí jednotlivců pro Masters rozhoduje celkový součet shozených kuželek ze všech odehraných her z kategorie jednotlivců, dvojic a družstev včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:

  • a)vyšší dosažený nához jednotlivce
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához jednotlivce
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához jednotlivce

  9.2.Finále Masters:

  Hráči hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na součet 2 her. Nasazení do play-off je dle umístění pro Masters následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B), 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč (utkání D). Dále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C. Následně sehrají vítězové zápas na jedno vítězné utkání. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

  9.3. Finále Masters je hráno vždy na součet 2 her. V případě nerozhodného výsledku utkání rozhoduje rozhoz na 9. a 10. frame až do úplného rozhodnutí.

  §10. Mazací model

  • 10.1.Mazací model bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Mazací model bude vybírán takovým způsobem, aby účastníky prověřil v jejich schopnostech přizpůsobit se různým podmínkám. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.
  • 10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

  §11. Ceny za umístění

  • 13.1.Po skončení prvního hracího dne obdrží první tři ze soutěže jednotlivců a dvojic ocenění za umístění. Po skončení soutěže Masters obdrží první tři ze soutěže družstev a soutěže Masters ocenění za umístění.
  • 13.2.Organizátor turnaje si vyhrazuje právo udělit další doplňkové ceny.

  §12. Povinnosti a práva

  • 12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
  • 12.2.Úprava povrchu koulí je pro turnaj JKT povolena pouze mezi bloky her.
  • 12.3.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
  • 12.4.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
  • 12.5.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
  • 12.6.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
  • 12.7.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
  • 12.8.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §13. Ostatní
  • 13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
  • 13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.
  • 13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

  Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
  Jiří Beran v.r., předseda komise mládeže

  Krátké zprávy

  19.02.2020 v 10:03

  V menu STK jsou zveřejněny propozice na seniorské MČR dvojic 2020.

  18.02.2020 v 16:25

  V menu STK jsou zveřejněny propozice na juniorské MČR jednotlivců 2020.

  12.02.2020 v 10:18

  Otevřena "obsazovačka" na 8. turnaj PRESTIGE, který se hraje v Brně.

  09.02.2020 v 10:47

  Sledujte ON-LINE výsledky a průběžné pořadí Prestige 7, první hry se již zapisují.

  06.02.2020 v 23:55

  Uzavřen Bodovací žebříček za leden, vítězí Irena Straková

  Galerie

  Turina Jaroslav
  Bowlingzone Pardubice
  Turina Jaroslav

  Turina Jaroslav

  Bowlingzone Pardubice

  Vítěz 7. turnaje Prestige 2019-2020

  Talpa Marek
  expert King Pins
  Talpa Marek

  Talpa Marek

  expert King Pins

  3. místo na 6. turnaji Prestige 2019-2020

  Hejdučková Kateřina ml.
  Bowland Olomouc
  Hejdučková Kateřina ml.

  Hejdučková Kateřina ml.

  Bowland Olomouc

  Nejlepší žena, 6. turnaj Prestige 2019-2020

  Vojkovský Matěj
  Bowland Olomouc
  Vojkovský Matěj

  Vojkovský Matěj

  Bowland Olomouc

  Nejlepší hráč kategorie P190, 6. turnaj Prestige 2019-2020

  Bočan Josef
  Bombers
  Bočan Josef

  Bočan Josef

  Bombers

  Nejlepší senior, 6. turnaj Prestige 2019-2020

  Poprocký Michal
  Kelímci
  Poprocký Michal

  Poprocký Michal

  Kelímci

  Nejlepší hráč kategorie P165, 6. turnaj Prestige 2019-2020

  Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • World Bowling
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Bowling Radava
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS