Mistrovství České republiky dvojic seniorů 2018

Pro kategorie seniorských dvojic muži, ženy, mix..

Propozice pro kvalifikace a finálovou část MČR seniorů pro kategorie: dvojice mužů, dvojice žen a smíšené dvojice.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.

§3. Termíny a místo konání

3.1.Termíny:

3.1.1Kategorie dvojice mužů, dvojice žen.

termín 24. 3. 2018 centrum Bowlingzone Pardubice

3.1.2 Kategorie dvojice Mix

termín 25. 3. 2018 centrum Bowlingzone Pardubice

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1.Kvalifikace: Startovné je stanoveno na 600,-Kč/hráč za každou přihlášenou kategorii, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

4.2.Finále: Startovné se neplatí

§5. Podmínky a právo účasti

5.1.Mistrovství ČR dvojic je otevřeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2018.

5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození do 23.3.1968.

§6. Přihlášky

6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček, viz levé menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz. Do dané obsazovačky se dvojice hlási ve stejné rundě.

6.2.Při přihlášení do turnaje je hráč povinen nahlásit s kým bude danou kategorii ve dvojici hrát, nahlášené složení dvojic nelze měnit. Toto přihlášení je nutné provést nejpozději před zahájením kvalifikačních her hlavnímu rozhodčímu. Nebo emailem na adresu stk@czechbowling.cz, nejpozději však do 20.3.2017

6.3.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.

6.4.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her).

6.5.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.

6.6.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.

7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.

7.3.V případě hráčů ve věku 61 let a více je k přiznání věkového handicapu nutné nahlásit svůj věk při prezenci hlavnímu rozhodčímu. V případě, že takto neučiní, nebude hráči věkový handicap přiznán. Svůj věk hráč hlavnímu rozhodčímu deklaruje svým osobním dokladem.

7.4.Dvojice hrající spolu hrájí kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her na stejné dráze.

7.5.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§7. Předpis a handicapy

7.1. Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

7.2 V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře (kvalifikace a finále) připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje k 23.3.2018

§8. Herní systém kvalifikace

8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu)

8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

8.4.Dosažené výkony jednotlivců se započítávají pouze do kategorie ve které hráč hraje kvalifikaci.

8.5.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her dvojice včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:

a)vyšší dosažený nához dvojice

b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice

c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice

8.6.Do finále postupuje:

6 dvojic mužů

6 dvojic žen

6 dvojic mix

§9. Herní systém finále

9.1.Finálová část turnaje (Round Robin):
Do závěrečné finálové části si dvojice přenášejí svůj průměr z kvalifikačních her včetně HDC, kde se utkají na jednu hru v pěti utkáních každý s každým. Za vitězství (vyšší součet náhozů dvojice včetně HDC) v utkání bude přidáno k náhozu každé dvojice 30 bonusových bodů, v případě nerozhodného výsledku si obě dvojice přidají ke svým náhozům 15 bonusových bodů.

Pořadí ve finálové části se stanoví průměrem z kvalifikačních her včetně HDC, finálových her včetně HDC a získáných bonusových bodů. Dvojice s nejvýšším součtem získají titul "Mistr / Mistryně ČR v kategorii seniorských dvojic".

9.2 V případě rovnosti celkového součtu kvalifikačních her včetně HDC, finálových her včetně HDC a získáných bonusových bodů rozhoduje o konečném pořadí:

a)vyšší dosažený nához dvojice (kvalifikace a finále)

b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice (kvalifikace a finále)

c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice (kvalifikace a finále)

§10. Mazací model

10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.

10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

13.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr / Mistryně ČR v kategorii seniorských dvojic".

13.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění.

§12. Povinnosti a práva

12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.

12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.

12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.

12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.

12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.

13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
Jiří Beran st. v. r., předseda STK

Krátké zprávy

19.01.2021 v 09:48

Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022

18.01.2021 v 10:52

ME juniorů 2021 v Tilburgu se vzhledem k aktuální situaci odkládá na podzim.

25.11.2020 v 12:28

Ohledně restartu bowlingových soutěží čekáme na výsledek nedělního jednání vlády, které by mělo definovat podmínky pro sport.

19.10.2020 v 12:13

Seniorské MČR dvojic ZRUŠENO.

08.10.2020 v 11:42

MČR dvojic se tento víkend hrát nebude, je ODLOŽENO !!!

Galerie

Hindrák Jiří
BC Bowlingzone
Hindrák Jiří

Hindrák Jiří

BC Bowlingzone

1. místo na 3. turnaji Prestige Tour 2020/21

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

2. místo na 3. turnaji Prestige Tour 2020/21

Vondráčková Linda
BC Bowlingzone
Vondráčková Linda

Vondráčková Linda

BC Bowlingzone

3. místo na 3. turnaji Prestige Tour 2020/21

Černíková Karolína
BK KLÍŠE
Černíková Karolína

Černíková Karolína

BK KLÍŠE

Nejlepší hráč kategorie P165, 3. turnaji Prestige Tour 2020/21

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS