Mistrovství České republiky seniorů 2018

Propozice otevřeného

Mistrovství České republiky seniorů 2018

Všeobecná ustanovení

1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§ 2. Právo účasti

2.1 Mistrovství ČR seniorů je otevřeno pro registrované a neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1.1.2018

2.2 MČR seniorů se hraje v kategorii mužů a žen

2.3 Právo účastnit se MČR seniorů mají muži a ženy narození do 9.11.1968 včetně.

§ 3. Kategorie turnaje

3.1 Muži

3.2 Ženy

3.3 Kategorie jsou dále členěny na věkové kategorie:

Kategorie A …………………… 50 až 57 let (ročník 1968 – 1961)

Kategorie B …………………… 58 až 64 let (ročník 1960 – 1954)

Kategorie C …………………… 65 let a více (ročník 1953 a starší)

3.4 Ocenění za umístění v jednotlivých kategoriích bude vyhlášeno a předáno pouze při účasti alespoň 10 hráčů v kategorii mužů resp. 5 hráček v kategorii ženy

3.5 V případě nižšího počtu hráčů v jednotlivých věkových kategoriích (viz bod 3.4 těchto propozic), mohou být hráči (hráčky) přeřazeni do nižší věkové kategorie

3.6 Hráči jsou povinni při registraci prokázat ročník narození přijatelným způsobem (registrační průkaz ČBA, občanský průkaz, řidičský průkaz, apod.)

§ 4. Řízení soutěže

4.1 předseda STK Jiří Beran,

tel: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz

4.2 Hlavní a dráhové rozhodčí zajišťuje STK ČBA

§ 5. Přihlášky na mistrovství

5.1 Přihlášky na mistrovství eviduje od vydání rozpisu sekretář ČBA Marval Jiří (tel: 776 105 706 pouze SMS), email: info@czechbowling.cz) a budou zveřejněny v menu „obsazovačky“ na www.czechbowling.cz; zde je možno přihlásit se i online

5.2 Uzávěrka přihlášek je 3.11.2018

5.3 Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund

5.4 Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději týden před konáním turnaje, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek ve výši 50%

§ 6. Účastnický poplatek, termín a místo konání

6.1 Účastnický poplatek je stanoven na 600,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje

6.2 Místo konání je centrum Bowlingzone Pardubice

6.3 Dne 10.11.2018 proběhne kvalifikace a finálová část kategorie A a C dle časového harmonogramu

6.4 Dne 11.11.2018 proběhne kvalifikace a finálová část kategorie B dle časového harmonogramu

6.5 Organizační pracovník bude určen později

§ 7.Ocenění za umístění

7.1 Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr / Mistryně ČR seniorů 2016 v dané kategorii

7.2 Hráči na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění, v souladu s ustanovením § 3.4 a § 3.5

Technická ustanovení

§ 8. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel hry“ a případných jeho změn a doplňků.

§ 9. Povinnosti a práva

Veškeré povinnosti a práva hráčů se řídí těmito dokumenty:

- Platná pravidla bowlingu

- Soutěžní řád ČBA

- Propozice této soutěže

§ 10. Systém

10.1 Hrají maximálně dva hráči na dráze, americkým způsobem (střídavě na páru drah) 3 hry na páru, který si hráč/hráčka vylosuje a 3 hry na jiném páru, který určí hlavní rozhodčí turnaje

10.2 Všechny kategorie hrají své hry společně, pořadí se počítá odděleně

10.3 Kvalifikace - každý hráč/hráčka odehraje celkem 6 her

10.4 V případě shodného výkonu v kvalifikaci o pořadí rozhoduje:

a) vyšší nejvyšší dosažený nához v jedné hře

b) vyšší nejnižší dosažený nához v jedné hře

c) jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek.

10.5 Herní systém finálové části:

a) Pokud se v některé kategorii zúčastní tři a méně hráčů bude určeno konečné pořadí dle výsledků kvalifikace

b) V případě účasti 4 až 16 hráčů v kategorii, postupují do finálové části vždy čtyři hráči

c) V případě účasti více jak 17 a více hráčů v kategorii, postupuje do finálové části 8 mužů a 4 ženy z dané kategorie

10.6 a) Ve čtvrtfinále hrají hráči mezi sebou vyřazovací play-off systém. Nasazení do play-off je následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B), 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč (utkání D). V případě účasti čtyř hráčů se čtvrtfinále nehraje

b) V semifinále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C (případně 1-4 a 2-3 z kvalifikace).

c) Ve finále se utkají vítězové ze zápasů A-D a B-C. O třetí místo se nehraje, za toto umístění budou udělena dvě ocenění

d) Před zahájením každého zápasu mají hráči právo na společné rozcvičení v rozsahu 2 frame na každé dráze

e) Společná ustanovení pro finálovou část:

Finálová část pro kategorii A a B (čtvrtfinále, semifinále a finále) je hrána vždy na dvě vítězná utkání. V případě dosažení nerozhodného výsledku v některé z her, bude tato hra dohrána na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

Finálová část pro kategorii C (čtvrtfinále, semifinále a finále) je hrána vždy na dvě utkání a vítězem ze stane hráč s vyšším celkovým součtem všech shozených kuželek z obou utkání včetně HDC. V případě dosažení nerozhodného výsledku (shodný součet kuželek z obou utkání včetně HDC), bude rozhodovat o vítězi rozhoz na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že vítězem je ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

10.7 Mazací model pro celostátní kolo bude vybrán STK a publikován nejpozději 5.11. 2018 na www.czechbowling.cz

Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem her kvalifikace a před finále

10.8 Handicapy

Hráči nad 65 let věku mají handicap 1 bod za každý rok nad 65 let

§ 11. Různé

11.1 Před zahájením bloku 6 her mají hráči společný trénink v rozsahu 10 min

11.2 Hráči registrovaní v ČBA musí startovat v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči registrovaní v ČBA bez klubové příslušnosti a neregistrovaní hráči mohou použít jakýkoliv dres odpovídající pravidlům ČBA

11.3 V průběhu hracího dne platí zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny

11.4 V hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů a dopingových prostředků. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet nápoje, které nejsou opatřeny uzávěrem

11.5 V hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru)

11.6 Hráč je povinen dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, základní pravidla hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího a řídících orgánů soutěže

11.7 V případě neplnění povinností uložených Soutěžním řádem, Pravidly a těmito Propozicemi může hlavní rozhodčí udělit hráči napomenutí a v případě opakovaného provinění jej z další účasti v soutěži vyloučit

11.8 Rozpis hracího dne bude vydán po uzávěrce přihlášek

§ 12. Ostatní ustanovení

12.1 Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic

12.2 Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže

12.3 V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu nebo soutěžního řádu. Protest mohou podat trenéři, případně i sami hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor (hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, delegovaný zástupce STK ČBA případně pověřený organizační pracovník za VV ČBA), který protest projedná přímo na místě. V případě kladného rozhodnutí o protestu, je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření plynoucí z tohoto rozhodnutí, hlavní rozhodčí následně vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, respektive protestující osobě. V případě zamítnutí prostu, složená kauce propadá ve prospěch ČBA. Hráči bude vystaven příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k VV ČBA.

Karel VOPIČKA v. r. - prezident ČBA

Jiří Beran v. r. - předseda STK-ČBA

Krátké zprávy

22.05.2019 v 13:32

STK vydala rozpis do hracích rund na Finále Prestige P190 a P165.

12.05.2019 v 21:58

Mistry ČR pro rok 2019 se stali Václav Rác a Kateřina Hejdučková ml.

03.05.2019 v 09:11

STK aktualizovala INFO o MČR juniorů a baráži o účast na MČR jednotlivců.

01.05.2019 v 11:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů do baráže o účast na MČR jednotlivců. OBSAZOVAČKY otevřeny též na MČR jednotlivců 2019.

30.04.2019 v 12:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů a rozpis do hracích rund na MČR juniorů 2019

Galerie

Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 10
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší junior Prestige 10
Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
Nováková Iva
BSR Poděbrady
Nováková Iva

Nováková Iva

BSR Poděbrady
Nej. hráč Prestige 10, kat. P165