Mistrovství Prestige 2016-17

Propozice Celostátního mistrovství kategorie P190 a kategorie P165 pro rok 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.

Organizačním pracovníkem byl VV ČBA určena Světlana Polívková.

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1.Samostatné kategorie pro muže a kategorie pro ženy

3.2.Výkonnostní kategorie P190 a P165

3.3.Pro zařazení do výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku k

1. 7. 2016 (viz příloha č. 1). Není-li hráč zařazen ve sportovním žebříčku, počítá se průměr dle turnajového žebříčku (viz příloha č. 2). V případě, že hráč není evidován v žádném ze žebříčků, je automaticky zařazen do kategorie P165.

3.4.Rozdělení do kategorií :

Muži:

 • Kategorie P190: průměrod 165 do 189,99 včetně
 • Kategorie P165: průměr do 164,99 včetně
 • Ženy:
 • Kategorie P190: průměr od 157 do 181,99 včetně
 • Kategorie P165: průměr do 156,99 včetně
 • 3.5.Zařazení do výkonnostní kategorie je konečné a nelze jej měnit.

  3.6.Místo konání je centrum Strikeland Chomutov

  3.7.Termíny turnaje je neděle 10.9.2017 a hrací časy budou upřesněny dle samostatného rozpisu

  §4. Účastnický poplatek/Startovné

  4.1.Účastnický poplatek se neplatí

  4.2.Startovné je stanoveno na 100 Kč/hru tj. 600,-Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje. Účastníci vyřazovacích her (čtvrtfinále, semifinále a finále) turnaje poplatek za hru neplatí.

  4.3.Hráči, umístění na 1. místě v příslušné kategorii celoročního bodovacího žebříčku turnajové série Kegel Prestige 2016-2017, kteří splňují bod 5.4 startovné nehradí, tj. mají účast zdarma.

  §5. Podmínky a právo účasti

  5.1.Mistrovství je určeno pro registrované i neregistrované hráče. kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2016.

  5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2004

  5.3.Mistrovství je otevřeno pro 72 hráčů a hráček

  5.4.Mistrovství se mohou zúčastnit POUZE hráči s nižším průměrem než 190/165 a hráčky s nižším průměrem než 182/157, dle bodu 3.3 - 3.5.

  5.5.Právo účasti ve finálové části Mistrovství je dáno na základě postupů z turnajové série Kegel Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017. Na Mistrovství se kvalifikuje:

  20 nejlépe umístěných mužů v konečném pořadí kategorie 190 turnajové série Kegel Prestige 2016/2017

  8 nejlépe umístěných žen v konečném pořadí kategorie 190 turnajové série Kegel Prestige 2016/2017

  8 nejlépe umístěných mužů v konečném pořadí kategorie 165 turnajové série Kegel Prestige 2016/2017

  4 nejlépe umístěné ženy v konečném pořadí kategorie 165 turnajové série Kegel Prestige 2016/2017

  5.6.Dále se na Mistrovství kvalifikují:

  Nejlépe umístěný muž z každého Mistrovství regionu 2017 kategorie P190 nepostupující podle bodu 5.5

  Nejlépe umístěný muž z každého Mistrovství regionu 2017 kategorie P165 nepostupující podle bodu 5.5

  Nejlépe umístěná žena z každého Mistrovství regionu 2017 kategorie P190 nepostupující podle bodu 5.4

  Nejlépe umístěná žena z každého Mistrovství regionu 2017 kategorie P165 nepostupující podle bodu 5.4

  5.7.Právo účasti získané v kvalifikaci je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

  5.8.Případná volná místa budou nabídnuta dalším hráčům z konečného žebříčku Kegel Prestige příslušné kategorie

  §6. Přihlášky

  6.1.Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami on-line pomocí svého uživatelského čísla na stránkách ČBA v menu obsazovačky, nebo prostřednictvím sekretáře ČBA Jiřího Marvala;

  telefon - 776 105 706, email – marval@czechbowling.cz.

  6.2.Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách ČBA na adrese www.czechbowling.cz v menu obsazovačky.

  6.3.Uzávěrka přihlášek je 10 dnů před zahájením hracího dne.

  6.4.Na turnaji nelze hrát restarty.

  §7. Prezence

  7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.

  7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.

  7.3.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §8. Herní systém kvalifikace

  8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah americký systém

  (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

  8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

  8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

  8.4.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče,

  v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  a) vyšší dosažený nához
  b) vyšší nejnižší dosažený nához
  c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

  8.5.V každé kategorii soutěži mužů do čtvrtfinále postupuje 8 hráčů.

  8.6.V každé kategorii soutěži žen do semifinále postupují 4 hráčky (čtvrtfinále se nehraje).

  §9. Herní systém semifinále a finále

  9.1.Ve čtvrtfinále hrají hráči mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B)s, 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč (utkání D).

  9.2.V semifinále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C (u žen 1-4 a 2-3 z kvalifikace).

  9.3.Ve finále se utkají na 2 vítězná utkání vítězové ze zápasů A-D a B-C. O třetí místo se nehraje, za toto umístění budou udělena dvě ocenění

  9.4.Před zahájením čtvrtfinále mužů a semifinále žen mají hráči právo na společný trénink v délce 10 minut. Před zahájením semifinálového a finálového zápasu mužů a finálového zápasu žen mají hráči právo na trénink v rozsahu 2 frame na každé dráze.

  9.5.Finálová část (čtvrtfinále, semifinále a finále) je hrána vždy na dvě vítězná utkání. V případě dosažní nerozhodného výsledku v některé z her, bude tato hra dohrána na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

  §10. Mazací model

  10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je pět dnů před hracím dnem.

  10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

  §11. Ceny za umístění

  13.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr / Mistryně Kegel Prestige 2017 " své kategorie.

  13.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění.

  §12. Povinnosti a práva

  12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.

  12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

  12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

  12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.

  12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.

  12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.

  12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  §13. Ostatní

  13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

  13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.

  13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

  Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
  Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA

  Krátké zprávy

  02.12.2018 v 21:12

  Mistry ČR v juniorských dvojicích se stali Lukáš Jelínek s Janem Třískou

  21.11.2018 v 09:51

  Otevřena OBSAZOVAČKA na 6. turnaj Prestige.

  Galerie

  Vondráček Adam
  Bowlingzone Pardubice
  Vondráček Adam

  Vondráček Adam

  Bowlingzone Pardubice
  Nejlepší hráč Prestige 5 a kat. P190
  Tříska Jan
  Bowland Olomouc
  Tříska Jan

  Tříska Jan

  Bowland Olomouc
  Nejlepší junior Prestige 5
  Kováč Ondřej
  BC Tábor
  Kováč Ondřej

  Kováč Ondřej

  BC Tábor
  Nejlepší hráč Prestige 5, kat. P165
  Lébrová Jana
  Car Citon Olomouc
  Lébrová Jana

  Lébrová Jana

  Car Citon Olomouc
  Nejlepší hráčka Prestige 5