Mistrovství regionu juniorů regionu západní Čechy

Všeobecná ustanovení

§ 1. Vypisovatel

Výkonný výbor České bowlingové asociace ČBA

§ 2. Právo účasti

- Turnaj je otevřený pro registrované a neregistrované hráče a hráčky (dále jen "hráči").
- Účastnit se turnaje mohou hráči narození po 31.8.1999

§ 3. Kategorie turnaje

a) Žactvo, do 9. let (hráči a hráčky narození po 31.8.2008)
b) Žactvo, 10 až 12 let (narození 1.9.2005 – 31.8.2008)
c) Starší junioři a juniorky, 13 až 15 let (narození 1.9.2002 – 31.8.2005)
d) Dorostenci a dorostenky, 16 až 18 let (narození 1.9.1999 – 31.8.2002)

§ 4. Vedoucí soutěže

Vedoucí soutěže: Vacík Václav

§ 5. Přihlášky do turnaje

Přihlášky do regionálního mistrovství je možné podávat ON-LINE prostřednictvím menu obsazovačky na webové stránce ČBA, nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních regionálních pracovníků.
Uzávěrka přihlášek do regionální části turnaje je 4.3.2018
Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížených plánovaných hracích rund.

§ 6. Účastnický poplatek

- Účastnický poplatek je stanoven na 100,-Kč

§7. Poplatek za hru

Poplatek za odehrané hry se neplatí.

§ 8. Termíny a místa konání

Regionální kolo MČR juniorů Jižní Čechy proběhne ve sportovním bowlingovém centru Lucerna Plzeň v termínu 11.3.2018 dle obsazovaček na ČBA

§ 9. Systém hry v regionálním kole

a) Kategorie „Žactvo" do 9 let
- Každý hráč odehraje čtyři hry na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

b) Kategorie „Žactvo ", 10 až 12 let
- Každý hráč odehraje čtyři hry na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

c) Kategorie „Starší junioři a juniorky", 13 až 15 let
- Každý hráč odehraje šest her na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

d) Kategorie „Dorostenci a dorostenky", 16 až 18 let
- Každý hráč odehraje šest her na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

Při rovnosti celkového výkonu, rozhoduje o lepším umístění:
a) vyšší nejvyšší dosažený nához v jedné hře
b) vyšší nejnižší dosažený nához v jedné hře

§ 10. Právo účasti v celostátní části

Právo účasti v celostátní části se řídí propozicemi celostátní části MČR.

www.czechbowling.cz

Technická ustanovení

§ 11. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu".

§ 12. Rozcvičení

Každý hráč má právo na společné rozcvičení v rozsahu 10 min. před zahájením určeného bloku her.

§ 13. Prezence

- Hráči se prezentují před vlastní hrou registračním průkazem ČBA případně předložením jiného průkazu prokazujícím věk.
- Prezence probíhá u organizačního pracovníka určeného pro region nebo u určených rozhodčích soutěží nejpozději 30 minut před předpokládaným začátkem příslušného kola.

§ 14. Povinnosti a práva

a) Hlavní rozhodčí určí pomocné dráhové rozhodčí, vymezí hrací prostor, seznámí účastníky se systémem hry, zajistí a rozhodne o způsobilosti a přípravě drah (úpravu drah, mytí, mazaní).

b) Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Ostatní hráči mohou použít vlastní úbor. Za bowlingový úbor jsou považovány trička nebo košile s límečkem a krátkým rukávem, junioři (žáci) musí být oblečeni do kalhot, juniorky (žákyně) mohou mít sukni, krátké kalhoty nebo kalhoty.

c) Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze a jedné osobě z rodičovského doprovodu.

d) V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingového centra.

e) Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku.

f) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže či vedoucího soutěže.

g) V případných sporech o počtu shozených kuželek rozhodne dráhový rozhodčí po konzultaci s hlavním rozhodčím nebo vedoucím příslušné soutěže.

h) V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

§ 15. Umístění

- Každý hráč a hráčka umístění na 1. až 3. místě v jednotlivé kategorii obdrží medaili a diplom.

§ 16. Upozornění

a) Každý účastník, který hraje mistrovství regionu, je povinen oznámit svou případnou neúčast v celostátním kole příslušnému pracovníkovi regionálního kola MČR.

b) V žádné kategorii nebudou při hře užívány pomocné mantinely.

§ 17. Kontakty na organizační pracovníky regionu

Vacík Václav, tel:607 546 283, mail:vena.vacik@seznam.cz

Vokroj Ladislav, tel: 602 457 297, mail:lvokroj@falk.cz

Krátké zprávy

19.03.2018 v 12:20

Omlouváme se za dopolední nedostupnost webových stránek z důvodu instalace nových funkcí.

23.02.2018 v 10:44

Právě byla zveřejněna obsazovačka na 9. turnaj Kegel Prestige, který se bude konat v Pardubicích.

Galerie

Macek Jan
Xbowling Team
Macek Jan

Macek Jan

Xbowling Team
Vítěz 9. turnaje PRESTIGE
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nejlepší hráč kat. P190 na 9.turnaji PRESTIGE
Gurgul Lukáš
STRIKE
Gurgul Lukáš

Gurgul Lukáš

STRIKE
Nejlepší hráč kat. P165 na 9.turnaji PRESTIGE
Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins
Nej. žena na 9.turnaji PRESTIGE