Mistrovství regionu Praha a stř. Čechy

Propozice Mistrovství regionu Praha a Střední Čechy 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Výkonný výbor Regionální bowlingové asociace ČBA – Praha/Střední Čechy

§2. Řízení soutěže

Vedoucí soutěže: Marval Jiří

Organizační pracovník, pověřen STK ČBA: Marval jiří

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Mistrovství regionu Praha/Střední Čechy se hraje společně jako jedna soutěž (dále jen Mistrovství regionu). Hraje se samostatně v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2. Vedlejší kategorie „výkonnostní“ (dle sportovního žebříčku ČBA k 1.7.2017) je určena pouze pro další ocenění hráčů:

a)Region Praha/Střední Čechy P190 :
- muži průměr od 165 do 189,99 včetně
- ženy průměr od 157 do 181,99 včetně

b)Region Praha/Střední Čechy P165 :
- muži průměr do 164,99 včetně
- ženy průměr do 156,99 včetně

3.3 Hráči a hráčky budou zařazeny do podskupiny Praha a Střední Čechy dle klubové příslušnosti nebo místa trvalého bydliště (týká se pouze postupu do baráže celostátního Mistrovství ČR jednotlivců).

3.3. Místo konání je centrum Best Bowling Praha.
3.4. Termín turnaje

- 15. dubna od 14.30 hod pro 24 hráčů

- 17. dubna od 17.00 hod a 20.00 hod

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Účastnický poplatek se neplatí.
4.2. Startovné je stanoveno na 500,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Právo účasti a možnost získat tituly regionálních vítězů či mistrů a mistryň, mají hráči dle své klubové příslušnosti dle evidence ČBA k 1.1. 2018 v daném regionu. Je-li hráč bez klubové příslušnosti, má právo účasti v soutěži dle svého trvalého bydliště. Hráči nemusí mít české občanství.
5.2. Mistrovství regionu se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2005

5.3. Právo účasti ve finálové části Mistrovství ČR jednotlivců je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2017/2018 a Mistrovství regionů 2018.

5.3.1 Právo účasti v baráži o celostátní Mistrovství ČR jednotlivců mají 3 nejlepší hráči hlavní kategorie a 3 nejlepší hráčky hlavní kategorie z podskupiny Praha (3 muži a 3 ženy). Také z podskupiny Střední Čechy (3 muži a 3 ženy). Postupy se řídí propozicemi MČR jednotlivců 2018.

5.4 Právo účasti na Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2018 je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2017/2018 a Mistrovství regionů 2018.

5.4.1 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie P190 z podskupiny Praha (1 muž a 1 žena) a také z podskupiny Střední Čechy (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2018

5.4.2 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie P165 z podskupiny Praha (1 muž a 1 žena) a také z podskupiny Střední Čechy (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2018

§6. Přihlášky

6.1. Všichni hráči a hráčky se přihlašují on-line přes obsazovačku na www.czechbowling.cz, popřípadě telefonicky či mailem na organizačního pracovníka: Marval Jiří, mob. +420 776 105 706, marval@czechbowling.cz.
6.2. Uzávěrka přihlášek je 8.4.2018. Pozdní přihlášky budou přijímány jen do plného vytížení vypsaných hracích rund telefonicky nebo mailem na organizačního pracovníka.

6.3. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek v plné výši, pokud za sebe nezajistí náhradníka.
6.4. Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
7.2. Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
7.3. Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém
8.1. Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

8.2. Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
8.3. První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
8.4. O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) další vyšší nához, nižší nához v pořadí, ... atd.

§9. Semifinále a finále se nehraje.

§10. Mazací model

10.1. Mazací model bude zveřejněn nejpozději do 13.4.2018.
10.2. Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1. Hráči na 1. místě v kategorii muž / žena získají titul "Mistr / Mistryně“ regionu Praha-Střední Čechy".

11.2. Hráči na 2. - 3. místě obdrží ocenění za umístění v kategorii muži a ženy zvlášť

11.3. Ceny za umístění ve vedlejších kategoriích obdrží:

a) hráči na 1. – 3. místě v kategorii P190 muži a ženy zvlášť
b) hráči na 1. – 3. místě v kategorii P165 muži a ženy zvlášť

11.4. Vyhodnocení a předání cen proběhne po odehrání posledního bloku her 17.4.2018

§12. Povinnosti a práva

12.1. Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
12.2. Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
12.3. Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
12.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčímu, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
12.5. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
12.6. Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního popř. dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
12.7. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
13.2. Další ustanovení je v souladu s vydanými propozicemi Mistrovství České republiky jednotlivců 2018, zveřejněných na webových stránkách ČBA v menu STK/PROPOZICE, viz. https://www.czechbowling.cz/stranky/mistrovstvi-ceske-republiky-jednotlivcu-2018

Marval Jiří, předseda regionu

Krátké zprávy

19.03.2018 v 12:20

Omlouváme se za dopolední nedostupnost webových stránek z důvodu instalace nových funkcí.

23.02.2018 v 10:44

Právě byla zveřejněna obsazovačka na 9. turnaj Kegel Prestige, který se bude konat v Pardubicích.

Galerie

Macek Jan
Xbowling Team
Macek Jan

Macek Jan

Xbowling Team
Vítěz 9. turnaje PRESTIGE
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nejlepší hráč kat. P190 na 9.turnaji PRESTIGE
Gurgul Lukáš
STRIKE
Gurgul Lukáš

Gurgul Lukáš

STRIKE
Nejlepší hráč kat. P165 na 9.turnaji PRESTIGE
Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins
Nej. žena na 9.turnaji PRESTIGE