Mistrovství regionu střední Čechy 2017

Propozice Mistrovství regionu střední Čechy 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Výkonný výbor Regionální bowlingové asociace ČBA – STŘ.ČECHY

§2. Řízení soutěže

Vedoucí soutěže: Marval Jiří, předseda regionu Střední Čechy

Organizační pracovník, pověřen STK ČBA: Marval Jiří

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Mistrovství regionu Střední Čechy (dále jen Mistrovství regionu) se hraje samostatně
v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2. Vedlejší kategorie „výkonnostní“ (dle sportovního žebříčku ČBA k 1.7.2016) a „věková“ je určena pouze pro další ocenění hráčů:

a) REGION StČ 190 :
muži průměr od 165 do 189,99 včetně
ženy průměr od 157 do 181,99 včetně

b) REGION StČ 165 :
muži průměr do 164,99 včetně
ženy průměr do 156,99 včetně

3.3. Místo konání je centrum Best Bowling Praha.
3.4. Termín turnaje je : 25.března od 14.30 hod pro 24 hráčů

3. dubna od 17.00 pro 24 hráčů a 20.00 pro 24 hráčů

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Účastnický poplatek se neplatí.
4.2. Startovné je stanoveno na 500,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Právo účasti a možnost získat tituly regionálních vítězů či mistrů a mistryň, mají hráči dle své klubové příslušnosti dle evidence ČBA k 1.1. 2017 v daném regionu. Je-li hráč bez klubové příslušnosti, má právo účasti v soutěži dle svého trvalého bydliště. Hráči nemusí mít české občanství.
5.2. Mistrovství regionu se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2004.
5.3. Právo účasti ve finálové části Mistrovství ČR je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.3.1 Na Mistrovství ČR jednotlivců se kvalifikuje:
• Nejlépe umístěný muž z Mistrovství regionu 2017, který nepostupuje podle bodu 5.3
• Nejlépe umístěná žena z Mistrovství regionu 2017, která nepostupuje podle bodu 5.3
5.3.2 Právo účasti získané v kvalifikaci je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

5.4 Právo účasti na Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017 je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.4.1 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION StČ 190 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

5.4.2 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION StČ 165 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

§6. Přihlášky

6.1. Všichni hráči a hráčky se přihlašují on-line přes obsazovačku na www.czechbowling.cz, popřípadě telefonicky či mailem na organizačního pracovníka: Marval Jiří, mob. +420 776 105 706, marval@czechbowling.cz.
6.2. Uzávěrka přihlášek je 21.3.2017. Pozdní přihlášky budou přijímány jen do plného vytížení vypsaných hracích rund telefonicky nebo mailem na organizačního pracovníka.

6.3. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek v plné výši, pokud za sebe nezajistí náhradníka.
6.4. Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
7.2. Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
7.3. Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém
8.1. Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

8.2. Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
8.3. První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
8.4. O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) další vyšší nához, nižší nához v pořadí, ... atd.

§9. Herní systém semifinále a finále

Nehraje se.

§10. Mazací model

10.1. Mazací model bude zveřejněn do 20.3.2017.
10.2. Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1. Hráči na 1. místě v kategorii muž / žena získají titul "Mistr / Mistryně“ regionu Střední Čechy" a právo účasti na Mistrovství ČR 2017 dle §5 bod 5.4 a 5.5.

11.2. Hráči na 2. - 3. místě v kategorii obdrží ocenění za umístění.

11.3. Ceny za umístění ve vedlejších kategoriích obdrží:

a) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION StČ 190
muži a ženy zvlášť
b) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION StČ 165
muži a ženy zvlášť

11.4. Předání cen proběhne po odehrání posledního bloku her

§12. Povinnosti a práva

12.1. Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
12.2. Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
12.3. Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
12.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčímu, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
12.5. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
12.6. Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního popř. dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
12.7. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
13.2. Další ustanovení je v souladu s vydanými propozicemi Mistrovství České republiky jednotlivců 2017, zveřejněných na webových stránkách ČBA: www.czechbowling.cz/stranky/propozice-mcr-jednotlivcu-2017

Jiří Marval, předseda regionu Střední Čechy

Krátké zprávy

01.12.2017 v 19:29

Mazací modely na nedělní kolo Extraligy ČBL jsou zveřejněny na stránkách bowlingovaliga.cz. Naleznete je též zde

24.11.2017 v 12:49

Náhradní termín a centrum za zrušenou PRESTIGE stanoveno. Obsazovačka je otevřena.

24.11.2017 v 12:27

MČR juniorských dvojic bylo z organizačních důvodů přeloženo na únor 2018.

12.11.2017 v 19:24

Mistrem ČR 5-ti členných družstev se stal tým Rigor Mortis.

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Mistr Evropy 2016
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
3.místo ME juniorů 2017