Mistrovství regionu Východní Čechy

Propozice Mistrovství regionu Východní Čechy 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Výkonný výbor Regionální bowlingové asociace ČBA – VÝCHOD

§2. Řízení soutěže

Vedoucí soutěže: Adam Vondráček, pověřený řízením regionu Východ tel.: 725 828 477, e-mail: info@bowlingzone.cz

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Mistrovství regionu Východní Čechy (dále jen Mistrovství regionu) se hraje samostatně
v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2. Vedlejší kategorie „výkonnostní“ (dle sportovního žebříčku ČBA k 1.7.2016) a „věková“ je určena pouze pro další ocenění hráčů:

a) REGION VČ190 :
muži průměr od 165 do 189,99 včetně
ženy průměr od 157 do 181,99 včetně

b) REGION VČ 165 :
muži průměr do 164,99 včetně
ženy průměr do 156,99 včetně

3.3. Místo konání je centrum Bowlingzone Pardubice.
3.4. Termín turnaje je : 25.3.2017 10:00 hodin

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Účastnický poplatek se neplatí.
4.2. Startovné je stanoveno na 500,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Právo účasti a možnost získat tituly regionálních vítězů či mistrů a mistryň, mají hráči dle své klubové příslušnosti dle evidence ČBA k 1.1. 2017 v daném regionu. Je-li hráč bez klubové příslušnosti, má právo účasti v soutěži dle svého trvalého bydliště. Hráči nemusí mít české občanství.
5.2. Mistrovství regionu se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2004.
5.3. Právo účasti ve finálové části Mistrovství ČR je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.3.1 Na Mistrovství ČR jednotlivců se kvalifikuje:
• Nejlépe umístěný muž z Mistrovství regionu 2017, který nepostupuje podle bodu 5.3
• Nejlépe umístěná žena z Mistrovství regionu 2017, která nepostupuje podle bodu 5.3
5.3.2 Právo účasti získané v kvalifikaci je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

5.4 Právo účasti na Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017 je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.4.1 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION VČ190 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

5.4.2 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION VČ 165 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

§6. Přihlášky

6.1. Hráči se přihlašují on-line přes obsazovačku na www.czechbowling.cz, popřípadě emailem na Adama Vondráčka, pověřeného řízením regionu Východ ČBA, tel.: 725 828 477, e-mail: info@bowlingzone.cz

6.2. Uzávěrka přihlášek je 20.3.2017. Pozdní přihlášky budou přijímány jen do plného vytížení vypsaných hracích rund telefonicky nebo mailem na organizačního pracovníka.

6.3. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek v plné výši, pokud za sebe nezajistí náhradníka.
6.4. Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
7.2. Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
7.3. Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém
8.1. Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

8.2. Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
8.3. První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
8.4. O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) další vyšší nához, nižší nához v pořadí, ... atd.

§9. Herní systém semifinále a finále

Nehraje se.

§10. Mazací model

10.1. Mazací model bude zveřejněn nejpozději 20.3.2017.
10.2. Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1. Hráči na 1. místě v kategorii muž / žena získají titul "Mistr / Mistryně“ regionu Východní Čechy" a právo účasti na Mistrovství ČR 2017 dle §5 bod 5.4 a 5.5.

11.2. Hráči na 2. - 3. místě v kategorii obdrží ocenění za umístění.

11.3. Ceny za umístění ve vedlejších kategoriích obdrží:

a) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION VČ 190
muži a ženy zvlášť
b) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION VČ 165
muži a ženy zvlášť

11.4. Předání cen proběhne po odehrání posledního bloku her

§12. Povinnosti a práva

12.1. Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
12.2. Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
12.3. Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
12.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčímu, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
12.5. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
12.6. Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního popř. dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
12.7. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
13.2. Další ustanovení je v souladu s vydanými propozicemi Mistrovství České republiky jednotlivců 2017, zveřejněných na webových stránkách ČBA: www.czechbowling.cz/stranky/propozice-mcr-jednotlivcu-2017

Adam Vondráček, pověřený řízením regionu VÝCHOD

Příloha

Krátké zprávy

19.03.2018 v 12:20

Omlouváme se za dopolední nedostupnost webových stránek z důvodu instalace nových funkcí.

23.02.2018 v 10:44

Právě byla zveřejněna obsazovačka na 9. turnaj Kegel Prestige, který se bude konat v Pardubicích.

Galerie

Macek Jan
Xbowling Team
Macek Jan

Macek Jan

Xbowling Team
Vítěz 9. turnaje PRESTIGE
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nejlepší hráč kat. P190 na 9.turnaji PRESTIGE
Gurgul Lukáš
STRIKE
Gurgul Lukáš

Gurgul Lukáš

STRIKE
Nejlepší hráč kat. P165 na 9.turnaji PRESTIGE
Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins
Nej. žena na 9.turnaji PRESTIGE