Mistrovství regionu Západní Čechy 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran.

Organizačním pracovníkem byl VV ČBA Ladislav Vokroj, tel:602 457 297, mail: lvokroj@falk.cz

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Mistrovství regionu Západní Čechy (dále jen Mistrovství regionu) se hraje samostatně
v kategorii mužů a kategorii žen.
3.2. Vedlejší kategorie „výkonnostní“ (dle sportovního žebříčku ČBA k 1.7.2017) a „věková“ je určena pouze pro další ocenění hráčů:
a) REGION ZČ 190 :
muži průměr od 165 do 189,99 včetně
ženy průměr od 157 do 181,99 včetně
b) REGION ZČ 165 :
muži průměr do 164,99 včetně
ženy průměr do 156,99 včetně
c) REGION ZČ Senior a Seniorka:
hráči narození do 31.12.1968
3.3. Místo konání je centrum v Třemošné.
3.4. Termín turnaje je 21.3.2018 od 18:00 a 25.3.2018 od 16:00 hod dle obsazovaček na www.czechbowling.cz

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Účastnický poplatek se neplatí.
4.2. Startovné je stanoveno na 500,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Právo účasti a možnost získat tituly regionálních vítězů či mistrů a mistryň, mají hráči dle své klubové příslušnosti dle evidence ČBA k 1.1. 2018 v daném regionu. Je-li hráč bez klubové příslušnosti, má právo účasti v soutěži dle svého trvalého bydliště. Hráči v regionální části nemusí mít české občanství.
5.2. Mistrovství regionu se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2005.
5.3. Právo účasti ve finálové části Mistrovství ČR je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2017/2018

5.4. Právo účasti v Baráži o Mistrovství ČR je dáno na základě postupů z Mistrovství regionů 2018.
5.4.1. Na Baráž o Mistrovství ČR jednotlivců se kvalifikuje:
• 3 nejlépe umístění muži z Mistrovství regionu 2018, kteří nepostupují podle bodu 5.3
• 3 nejlépe umístěné ženy z Mistrovství regionu 2018, které nepostupují podle bodu 5.3
5.5. Právo účasti získané v Mistrovství regionu je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

§6. Přihlášky

6.1. Všichni hráči a hráčky se přihlašují on-line přes obsazovačku na www.czechbowling.cz, popřípadě telefonicky či mailem na organizačního pracovníka: Ladislav Vokroj, tel:602 457 297, mail: lvokroj@falk.cz

6.2. Uzávěrka přihlášek je 18.3.2018. Pozdní přihlášky budou přijímány jen do plného vytížení vypsaných hracích rund telefonicky nebo mailem na organizačního pracovníka.
6.3. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek v plné výši, pokud za sebe nezajistí náhradníka.
6.4. Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
7.2. Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
7.3. Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém

8.1. Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).
8.2. Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
8.3. První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
8.4. O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) další vyšší nához, nižší nához v pořadí, ... atd.

§9. Herní systém semifinále a finále

Nehraje se.

§10. Mazací model

10.1. Mazací model bude zveřejněn nejpozději 18.3.2018.
10.2. Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1. Hráči na 1. místě v kategorii muž / žena získají titul "Mistr / Mistryně“ regionu Západní Čechy"

11.2. Hráči na 2. - 3. místě v kategorii obdrží ocenění za umístění.
11.3. Ceny za umístění ve vedlejších kategoriích obdrží:
a) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION ZČ 190
muži a ženy zvlášť
b) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION ZČ 165
muži a ženy zvlášť
c) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION ZČ Senior a Seniorka

11.4. 3 nejlépe umístění muži a 3 nejlépe umístěné ženy získávají právo účasti v Baráži Mistrovství ČR 2018 dle §5 bod 5.4 a 5.5.
11.5. Předání cen proběhne po odehrání posledního bloku her

§12. Povinnosti a práva

12.1. Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
12.2. Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
12.3. Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
12.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčímu, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
12.5. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
12.6. Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního popř. dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
12.7. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
13.2. Další ustanovení je v souladu s vydanými propozicemi Mistrovství České republiky jednotlivců 2018, zveřejněných na webových stránkách ČBA.

Ladislav Vokroj, tel:602 457 297, mail: lvokroj@falk.cz

Krátké zprávy

13.06.2018 v 08:29

Zveřejněn mazací graf pro Baráže o Extraligu.

12.06.2018 v 19:19

Oznámení o změně času konání baráže v Pardubicích. Hraje se 18.6. 2018 od 19.30 hod.

10.06.2018 v 10:45

Dnes v 23.59 je uzávěrka přihlášek do baráží o EXTRALIGU sezóna 2018-2019.

31.05.2018 v 13:55

Mazací model na finále ČBL naleznete v článku na titulní straně a nebo ZDE.

30.05.2018 v 09:01

Baráž o Finále ČBL dne 2.6. ZRUŠENA, všichni přihlášení postupují do finále. Finále České bowlingové ligy bude začínat od 12.30 hod.

Galerie

Schindler Radek
Jadran Frýdek Místek
Schindler Radek

Schindler Radek

Jadran Frýdek Místek
Vítěz 10. turnaje PRESTIGE
Křesťan Miroslav
OKO Křesťan
Křesťan Miroslav

Křesťan Miroslav

OKO Křesťan
Nejlepší hráč kat. P190 na 10.turnaji PRESTIGE
Kotrla Ondřej
bez klubové příslušnosti
Kotrla Ondřej

Kotrla Ondřej

bez klubové příslušnosti
Nejlepší hráč kat. P165 na 10 turnaji PRESTIGE
Pankivová Božena
MBL Mikulov
Pankivová Božena

Pankivová Božena

MBL Mikulov
Nej. žena na 10.turnaji PRESTIGE