Propozice baráže o Mistrovství České republiky jednotlivců 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.

Organizačním pracovníkem byl VV ČBA určen Adam Vondráček.

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Baráž o Mistrovství České republiky jednotlivců (dále Mistrovství) se hraje samostatně v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2.Místo konání je centrum Bowlingzone Pardubice.

3.3.Termíny turnaje je sobota 5. 5. 2018 hrací časy budou upřesněny dle samostatného rozpisu.

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1.Účastnický poplatek a startovné se neplatí.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1 Do baráže o Mistrovství se kvalifikují:

3 nejlépe umístění muži z každého Mistrovství regionu 2018 z hlavní kategorie

3 nejlépe umístěné ženy z každého Mistrovství regionu 2018 z hlavní kategorie

5.2. Právo účasti získané z Mistrovství regionu 2018 je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

§6. Přihlášky

6.1.Všichni hráči a hráčky, kteří se kvalifikují z Mistrovství regionu 2018 jsou automaticky přihlášeni.

6.2.Případné odhlášky z turnaje eviduje sekretář ČBA (Jiří Marval, SMS: 776 105 706, email: info@czechbowling.cz), obsazovačka bude zveřejněna v menu „obsazovačky“ na www.czechbowling.cz.

6.3. Nasazení do hrácích rund provede STK nejpozději do 28.4.2018

6.4.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.

7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.

7.3.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém baráže

8.1.V Baráži o Mistrovství odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

8.4.O pořadí v Baráži o Mistrovství rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v

případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

§9. Mazací model

9.1 Mazací model bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je pět dnů před hracím dnem.

9.2 Úprava drah bude probíhat před každou hrací rundou.

§10. Postupy na Mistrovství

10.1 8 nejlépe umístěných mužů postupuje na Mistrovství České rebubliky jednotlivců 2018.

10.2 8 nejlépe umístěných žen postupuje na Mistrovství České rebubliky jednotlivců 2018.

§11. Povinnosti a práva

11.1 Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.

11.2 Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

11.3 Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

11.4 Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.

11.5 Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.

11.6 Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.

11.7 V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§12. Ostatní

12.1 Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

12.2 V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.

12.3 Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
Jiří Beran st.v. r., předseda STK ČBA

Krátké zprávy

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

16.03.2019 v 13:42

Otevřena OBSAZOVAČKA na 9. turnaj Prestige.

25.02.2019 v 11:43

Obsazovačky na všechna Mistrovství regionů 2019 jsou již otevřeny, najdete je zde v horním menu OBSAZOVAČKY.

Galerie

Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 8
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 8, kat. P190
Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší žena Prestige 8
Valošek Tomáš
Jadran Frýdek Místek
Valošek Tomáš

Valošek Tomáš

Jadran Frýdek Místek
Nej. hráč Prestige 8, kat. P165