Propozice Kegel Prestige Tour 2017-2018

Kegel PRESTIGE Tour 2017/2018

Propozice a termíny.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Celostátní turnajová série Kegel PRESTIGE Tour 2017/2018 se skládá z deseti turnajů, které se hrají postupně na vybraných centrech po celé České republice.

Jednotlivých turnajů se mohou účastnit jak registrovaní, tak neregistrovaní hráči všech výkonnostních kategorií. V sérii se bojuje o přímé postupy do hlavní části Mistrovství České republiky 2018 a slouží též pro nominace do reprezentačních výběrů na ME a MS pro rok 2018.

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

 • §2. Vedoucí soutěžní série

Předseda Sportovně technické komise ČBA, e-mail: stk@czechbowling.cz

 • §3. Termíny, centra
 • 3.1.Dílčí turnaje Kegel PRESTIGE Tour mají hlavní hrací den v den pracovního klidu (neděle, případně sobota), ale hrají se též v dodatečně určený pracovní den
 • termín 23. 7. 2017, centrum BestBowling Zličín
 • termín 27.8. 2017, centrum Bowland bowling center Olomouc
 • termín 24. 9. 2017, centrumXbowling Žižkov
 • termín 22. 10. 2017, centrum Strikeland Chomutov
 • termín 26. 11. 2017, centrum BestBowling Zličín
 • termín 7. 1. 2018, centrum Bowlingzone Pardubice
 • termín 28. 1. 2018, centrum Bowland bowling center Olomouc
 • termín 18. 2. 2018, centrum V-Group bowlingKladno
 • termín 11. 3. 2018, centrum Bowlingzone Pardubice
 • termín 15. 4. 2018, centrum Bowland bowling center Olomouc
 • §4.Účastnický poplatek/Startovné

  • 4.1.Je stanoven na 600,- Kč.
  • 4.2.Junioři do 18 let 200,- Kč.
  • 4.3.Platba se provádí v hotovosti na místě při prezenci před začátkem každého turnaje.

  §5.Právo účasti a hráčské kategorie

  • 5.1.Právo účastnit se jednotlivých turnajů a turnajové série Kegel PRESTIGE Tour mají registrovaní i neregistrovaní hráči, narození do 30. 6. 2005.
   • 5.2.Hráčské kategorie vyhlašované společně pro muže a ženy v rámci jednotlivých turnajů Kegel PRESTIGE Tour
   • Hlavní kategorie
   • (Všichni hráči a hráčky zúčastněni na jednotlivém turnaji)
  • Vedlejší kategorie P190
  • (Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
  • omuži: průměr od 165 do 189,99 včetně
  • oženy: průměr od 157 do 181,99 včetně
  • Vedlejší kategorie P165
  • (Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
  • omuži: průměr do 164,99 včetně
   • oženy: průměr do 156,99 včetně
  • 5.2.1V rámci každého turnaje v každé kategorie dle bodu 5.2 se vyhlašuje 1. až 3.místo, vítěz každé kategorie bude navíc prezentován v galerii vítězů Kegel PRESTIGE Tour na www.czechbowling.cz a obdrží speciální dres Kegel PRESTIGE Tour určen pouze pro vítěze turnajů. Ceny budou předány nejpozději na následujícím turnaji série Kegel PRESTIGE Tour.
  • 5.3.Hráčské kategorie započítávané do celoročního Bodovacího žebříčku Kegel PRESTIGE Tour:
  • PRESTIGE (muži a ženy zvlášť)
  • P190
  • P165
  • Junioři (junioři a juniorky zvlášť)
  • (Juniorská kategorie jsou hráči narozeni v období 1. 7. 1999 – 30. 6. 2005)
  • Senioři (senioři a seniorky zvlášť)
  • (Seniorská kategorie jsou hráči narozeni před 1. 7. 1968)

  §6.Přihlášky

  • 6.1.Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami on-line pomocí svého uživatelského čísla na stránkách ČBA v menu obsazovačky, nebo prostřednictvím sekretáře ČBA Jiřího Marvala;
  • telefon - 776 105 706, email – marval@czechbowling.cz.
  • 6.2.Hráči si mohou přednostně rezervovat místa na následný turnaj u rozhodčího na dílčím turnaji série.
  • 6.3.Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách ČBA na adrese www.czechbowling.cz v menu obsazovačky.
  • 6.4.Uzávěrka přihlášek je týden před každým konáním turnaje. Odhlášení po uzávěrce není možné.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §7. Předpis

  Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

  §8. Systém

  • 8.1.Na turnaji odehraje každý hráč celkem 6 her.
  • 8.2.Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 min.
  • 8.3.První hru odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje, posun provádějí hráči dle pokynů rozhodčího.
  • 8.4.Ženy bez rozdílu věku mají přiznán handicap 8 bodů na hru.
  • 8.5.V turnaji nelze hrát re-entry (opakované) starty.
  • 8.6.O pořadí v jednotlivých turnajích rozhoduje celkový součet z odehraných šesti her včetně přiznaných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához

  §9.Různé

  • 9.1.Mazací model bude zveřejněn 5 dnů před první hrací rundou dílčího turnaje na webu ČBA.
  • 9.2.Turnaj je zařazen v žebříčku do kategorie A, odehrané výkony se počítají do Sportovního žebříčku ČBA a žebříčku Kegel PRESTIGE Tour určeného k nominaci reprezentace.
  • 9.3.V průběhu soutěží platí pro hráče zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů či užití omamných a návykových látek a to od začátku prezence až do skončení hracího dne a to na celém bowlingovém centru, kde se soutěž odehrává. Používání elektronických cigaret je povoleno pouze mezi hrami a mimo hráčský prostor.
  • 9.4.Jako sparing partner může hrát jen takový hráč, který již odehrál turnaj a je ve výsledkové listině daného turnaje, případně hráč který se oficiálně nepřihlásil na turnaj.

  §10.Celoroční pořadí série

  • 10.1.Celkové pořadí série je určeno bodovacím žebříčkem turnajové série, který je sestavován z kategorie PRESTIGE a získané body hráčů a hráček jsou přeneseny do žebříčků ostatních kategorií.
  • 10.1.1.Do výsledků v bodovacím žebříčku se započítává 7 nejvyšších bodových ohodnocení z odehraných turnajů
  • 10.1.2BODOVACÍ SYSTÉM: vítěz turnaje získává 150 bodů, druhý v pořadí 130 bodů, třetí 115 bodů, čtvrtý 105 bodů, pátý 98 bodů, šestý 95 bodů, každý další v pořadí o bod méně až do 99. místa. Všem dalším hráčům od 100. místa včetně bude přidělen 1 bod.
  • 10.2.V případě shodnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší dosažený celkový průměr ze započtených turnajů, případně vyšší průměr z jednotlivého turnaje.
  • 10.3.Hráč umístěný na prvním místě v celoročním pořadí hlavní kategorie PRESTIGE, získává ocenění a titul „Šampion PRESTIGE“, hráči umístění na 2. a 3. místě získávají ocenění za umístění.
  • 10.4.V ostatních kategoriích získávají ocenění za umístění vždy hráči umístění na 1. - 3. místě.
  • 10.5.Pro zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku k 1. 7. 2017 (viz příloha č. 1). Není-li hráč zařazen ve sportovním žebříčku, počítá se průměr dle turnajového žebříčku (viz příloha č. 2). V případě, že hráč není evidován v žádném ze žebříčků, je automaticky zařazen do vedlejší kategorie P165.
  • 10.6.Zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je konečné a nelze jej měnit a je platné pro celý soutěžní ročník 2017-2018 série Prestige.

  §11. Postupové klíče na celostátní část Mistrovství České republiky (MČR) 2018

  11.1. Postupový klíč upravují samotné propozice Mistrovství České republiky 2018

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §12. Ostatní
  • 12.1.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji do doby uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek ve výši100%, dle soutěžního řádu.
  • 12.2.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
  • 12.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí STK ČBA.
  • 12.4.Pro nominace do reprezentačních výběrů na ME a MS budou vydána samostatná Nominační kritéria.

  Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA

  Jiří Beranst. v. r., předseda STK ČBA

  Příloha

  Krátké zprávy

  13.06.2018 v 08:29

  Zveřejněn mazací graf pro Baráže o Extraligu.

  12.06.2018 v 19:19

  Oznámení o změně času konání baráže v Pardubicích. Hraje se 18.6. 2018 od 19.30 hod.

  10.06.2018 v 10:45

  Dnes v 23.59 je uzávěrka přihlášek do baráží o EXTRALIGU sezóna 2018-2019.

  31.05.2018 v 13:55

  Mazací model na finále ČBL naleznete v článku na titulní straně a nebo ZDE.

  30.05.2018 v 09:01

  Baráž o Finále ČBL dne 2.6. ZRUŠENA, všichni přihlášení postupují do finále. Finále České bowlingové ligy bude začínat od 12.30 hod.

  Galerie

  Schindler Radek
  Jadran Frýdek Místek
  Schindler Radek

  Schindler Radek

  Jadran Frýdek Místek
  Vítěz 10. turnaje PRESTIGE
  Křesťan Miroslav
  OKO Křesťan
  Křesťan Miroslav

  Křesťan Miroslav

  OKO Křesťan
  Nejlepší hráč kat. P190 na 10.turnaji PRESTIGE
  Kotrla Ondřej
  bez klubové příslušnosti
  Kotrla Ondřej

  Kotrla Ondřej

  bez klubové příslušnosti
  Nejlepší hráč kat. P165 na 10 turnaji PRESTIGE
  Pankivová Božena
  MBL Mikulov
  Pankivová Božena

  Pankivová Božena

  MBL Mikulov
  Nej. žena na 10.turnaji PRESTIGE