Propozice Kegel Prestige Tour 2018-2019

Kegel PRESTIGE Tour 2018/2019

Propozice a termíny.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Celostátní turnajová série Kegel PRESTIGE Tour 2018/2019 se skládá z deseti turnajů, které se hrají postupně na vybraných bowlingových centrech po celé České republice.

Jednotlivých turnajů se mohou účastnit jak registrovaní, tak neregistrovaní hráči všech výkonnostních kategorií. V sérii se bojuje o přímé postupy do hlavní části Mistrovství České republiky 2019.

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

 • §2. Vedoucí soutěžní série

Předseda Sportovně technické komise ČBA, e-mail: stk@czechbowling.cz

 • §3. Termíny, centra
 • 3.1.Dílčí turnaje Kegel PRESTIGE Tour mají hlavní hrací den v den pracovního klidu (neděle, případně sobota), ale hrají se též v dodatečně určený pracovní den
 • termín 22. 7. 2018, centrum Bowling Brno
 • termín 19.8. 2018, centrum BestBowling Zličín
 • termín 23. 9. 2018, centrum Xbowling Žižkov
 • termín 21. 10. 2018, centrum Bowland bowling center Olomouc
 • termín 18. 11. 2018, centrum Bowlingzone Pardubice
 • termín 16. 12. 2018, centrum Strikeland Chomutov
 • termín 10. 2. 2019, centrum Bowland bowling center Olomouc
 • termín 10. 3. 2019, centrum Bowling Brno
 • termín 31. 3. 2019, centrum Bowlingzone Pardubice
 • termín 28. 4. 2019, centrum BestBowling Zličín
 • §4.Účastnický poplatek/Startovné
  • 4.1.Je stanoven na 600,- Kč.
  • 4.2.Junioři do 18 let 200,- Kč.
  • 4.3.Platba se provádí v hotovosti na místě při prezenci před začátkem turnaje.

  §5.Právo účasti a hráčské kategorie

  • 5.1.Právo účastnit se jednotlivých turnajů a turnajové série Kegel PRESTIGE Tour mají registrovaní i neregistrovaní hráči, narození do 30. 6. 2006.
   • 5.2.Hráčské kategorie vyhlašované společně pro muže a ženy v rámci jednotlivých turnajů Kegel PRESTIGE Tour
   • Hlavní kategorie
   • (Všichni hráči a hráčky zúčastněni na jednotlivém turnaji)
  • Vedlejší kategorie P190
  • (Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
  • omuži: průměr od 165 do 189,99 včetně
  • oženy: průměr od 157 do 181,99 včetně
  • Vedlejší kategorie P165
  • (Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
  • omuži: průměr do 164,99 včetně
   • oženy: průměr do 156,99 včetně
  • 5.2.1V rámci každého turnaje v každé kategorie dle bodu 5.2 se vyhlašuje 1. až 3.místo, vítěz každé kategorie bude navíc prezentován v galerii vítězů PRESTIGE na www.czechbowling.cz a obdrží speciální dres Kegel PRESTIGE Tour určen pouze pro vítěze turnajů nebo start zdarma na následujícím turnaji série. Ceny budou předány nejpozději na následujícím turnaji série Kegel PRESTIGE Tour.
  • 5.2.2V rámci oslav 20. výročí počátků organizovaného sportovního bowlingu v České republice má hráč/hráčka umístěný v jednotlivém turnaji v celkovém pořadí na 20. místě zbývající turnaje v ročníku Kegel Prestige Tour 2018-2019 zdarma.
  • 5.3.Hráčské kategorie započítávané do celoročního Bodovacího žebříčku Kegel PRESTIGE Tour:
  • PRESTIGE (muži a ženy zvlášť)
  • P190
  • P165
  • Junioři (junioři a juniorky zvlášť)
  • (Juniorská kategorie jsou hráči narozeni v období 1. 7. 2000 – 30. 6. 2006)
  • Senioři (senioři a seniorky zvlášť)
  • (Seniorská kategorie jsou hráči narozeni před 1. 7. 1969)

  §6.Přihlášky

  • 6.1.Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami on-line pomocí svého uživatelského čísla na stránkách ČBA v menu obsazovačky, nebo prostřednictvím sekretáře ČBA Jiřího Marvala;
  • telefon - 776 105 706, email – marval@czechbowling.cz.
  • 6.2.Hráči si mohou přednostně rezervovat místa na následný turnaj u rozhodčího na dílčím turnaji série.
  • 6.3.Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách ČBA na adrese www.czechbowling.cz v menu obsazovačky.
  • 6.4.Uzávěrka přihlášek je týden před každým konáním turnaje. Odhlášení po uzávěrce není možné.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §7. Předpis

  Hraje se podle platného Soutěžního řádu ČBA, případně dalších interních předpisů a směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak.

  §8. Systém

  • 8.1.Na turnaji odehraje každý hráč celkem 6 her.
  • 8.2.Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 min.
  • 8.3.První hru odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje, posun provádějí hráči dle pokynů rozhodčího.
  • 8.4.Ženy bez rozdílu věku mají přiznán handicap 8 bodů na hru.
  • 8.5.V turnaji nelze hrát re-entry (opakované) starty.
  • 8.6.O pořadí v jednotlivých turnajích rozhoduje celkový součet z odehraných šesti her včetně přiznaných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához

  §9.Různé

  • 9.1.Mazací model bude zveřejněn 2 dny před první hrací rundou dílčího turnaje na webu ČBA.
  • 9.2.Turnaj je zařazen v žebříčku do kategorie A, odehrané výkony se počítají do Sportovního žebříčku ČBA a žebříčku Prestige Bowling Tour určeného k nominaci reprezentace.
  • 9.3.V hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů, všech druhů elektronického spalování nikotinu a dopingových prostředků.
  • 9.4.Jako sparing partner může hrát jen takový hráč, který již odehrál turnaj a je ve výsledkové listině daného turnaje, případně hráč, který se oficiálně nepřihlásil na turnaj.
  • 9.5.Úpravu povrchu bowlingové koule pomocí abralonů a jiných zdrsňujících, nebo leštících pomůcek, které jsou na seznamu schválených výrobků, je možné provést pouze během tréninku za předpokladu, že se provádí mimo herní prostor.
  • 9.6.Na provedení hodu má hráč 30 vteřin od nástupu na dráhu. Při nástupu na dráhu je povinen dát hráč případně přednost hráči na bezprostředně sousedící dráze po pravé ruce, pokud tam je již hráč nastoupen nebo již provádí svůj hod.

  §10. Celoroční pořadí série

  • 10.1.Celkové pořadí série je určeno bodovacím žebříčkem turnajové série, který je sestavován z kategorie PRESTIGE a získané body hráčů a hráček jsou přeneseny do žebříčků ostatních kategorií.
  • 10.1.1.Do výsledků v bodovacím žebříčku se započítává 7 nejvyšších bodových ohodnocení z odehraných turnajů
  • 10.1.2BODOVACÍ SYSTÉM: vítěz turnaje získává 150 bodů, druhý v pořadí 130 bodů, třetí 115 bodů, čtvrtý 105 bodů, pátý 98 bodů, šestý 95 bodů, každý další v pořadí o bod méně až do 99. místa. Všem dalším hráčům od 100. místa včetně bude přidělen 1 bod.
  • 10.2.V případě shodnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší dosažený celkový průměr ze započtených turnajů, případně vyšší průměr z jednotlivého turnaje.
  • 10.3.Hráč umístěný na prvním místě v celoročním pořadí hlavní kategorie PRESTIGE, získává ocenění a titul „Šampion PRESTIGE“, hráči umístění na 2. a 3. místě získávají ocenění za umístění.
  • 10.4.V ostatních kategoriích získávají ocenění za umístění vždy hráči umístění na 1. - 3. místě.
  • 10.5.Pro zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku k 1. 7. 2018 (viz příloha č. 1). Není-li hráč zařazen ve sportovním žebříčku, počítá se průměr dle turnajového žebříčku (viz příloha č. 2). V případě, že hráč není evidován v žádném ze žebříčků, je automaticky zařazen do vedlejší kategorie P165.
  • 10.6.Zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je konečné a nelze jej měnit a je platné pro celý soutěžní ročník 2018-2019 série Prestige.

  §11. Postupové klíče na celostátní část Mistrovství České republiky (MČR) 2019

  11.1. Postupový klíč upravují samotné propozice Mistrovství České republiky 2019

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §12. Ostatní
  • 12.1.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji do doby uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek ve výši100%, dle soutěžního řádu.
  • 12.2.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
  • 12.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí STK ČBA.

  Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA

  Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA

  Příloha

  Krátké zprávy

  24.03.2019 v 17:18

  Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

  23.03.2019 v 22:42

  Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

  16.03.2019 v 13:42

  Otevřena OBSAZOVAČKA na 9. turnaj Prestige.

  25.02.2019 v 11:43

  Obsazovačky na všechna Mistrovství regionů 2019 jsou již otevřeny, najdete je zde v horním menu OBSAZOVAČKY.

  Galerie

  Petáková Anna
  expert King Pins
  Petáková Anna

  Petáková Anna

  expert King Pins
  Nejlepší hráč Prestige 8
  Rác Václav
  Bombers
  Rác Václav

  Rác Václav

  Bombers
  Nej. hráč Prestige 8, kat. P190
  Petáková Anna
  expert King Pins
  Petáková Anna

  Petáková Anna

  expert King Pins
  Nejlepší žena Prestige 8
  Valošek Tomáš
  Jadran Frýdek Místek
  Valošek Tomáš

  Valošek Tomáš

  Jadran Frýdek Místek
  Nej. hráč Prestige 8, kat. P165