Propozice MČR dvojic juniorů 2018

Pro kategorie juniorských dvojic bez rozdílu pohlaví.

Propozice pro kvalifikace a finálovou část MČR dvojic juniorů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2. Řízení soutěže
 • Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.
 • §3. Termín a místo konání
 • 3.1.Termín: 2.12. 2018 Bowlingzone Pardubice

§4. Účastnický poplatek/Startovné

 • 4.1.Kvalifikace: Startovné je stanoveno na 200,-Kč/hráč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.
 • 4.2.Finále: Startovné se neplatí

§5. Podmínky a právo účasti

 • 5.1.Mistrovství ČR dvojic je otevřeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2018.
 • 5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození po 31.8.2000.

§6. Přihlášky

 • 6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček, viz menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz, nejpozději však do 26.11.2018.
 • 6.2.Při přihlášení do turnaje nahlášené složení dvojic nelze měnit.
 • 6.3.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.
 • 6.4.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her). Toto přihlášení je nutné provést nejpozději před zahájením kvalifikačních her hlavnímu rozhodčímu.
 • 6.5.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.
 • 6.6.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

 • 7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
 • 7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
 • 7.3.Hráči jsou povinni k přiznání věkového handicapu nahlásit svůj věk při prezenci hlavnímu rozhodčímu. V případě, že takto neučiní, nebude hráči věkový handicap přiznán.
 • 7.4.Dvojice hrající spolu jsou povinny hrát kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her. Za dvojici losuje pár drah pouze jeden hráč.
 • 7.5.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§7. Předpis a handicapy

7.1. Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

7.2 Každé juniorce je připočítán handicap 8 bodů na každou hru.

7.3 Každému hráči je k dosaženému výsledku každé hry připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.

ročník narození - handicap:

 • 2001 – 02 bodů
 • 2002 – 04 bodů
 • 2003 – 06 bodů
 • 2004 – 08 bodů
 • 2005 – 10 bodů
 • 2006 – 15 bodů
 • 2007 – 20 bodů
 • 2008 – 25 bodů
 • 2009 – 30 bodů
 • 2010 – 35 bodů
 • 2011 – 40 bodů
 • 2012 – 45 bodů

§8. Herní systém kvalifikace

 • 8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu)
 • 8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
 • 8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
 • 8.4.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her dvojice včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
 • a)vyšší dosažený nához dvojice
 • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
 • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice
 • 8.5.Do finále postupuje:
 • 8 dvojic

§9. Herní systém finále

9.1.Finálová část turnaje dvojic:
Dvojice hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-8 dvojice (utkání A), 2-7 dvojice (utkání B), 3-6 dvojice (utkání C), 4-5 dvojice (utkání D). Dále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C. Následně sehrají vítězové zápas na dvě vítězná utkání o první místo. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

9.2.Finálová část je hrána vždy na dvě vítězná utkání, maximálně tři zápasy. V případě nerozhodného výsledku (jedna výhra a jedna remíza pro dvojici) rozhoduje rozhoz na 9. a 10. frame až do úplného rozhodnutí.

§10. Mazací model

 • 10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.
 • 10.2.Úprava drah bude probíhat před každou kvalifikací a finálovým blokem.

§11. Ceny za umístění

 • 13.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr ČR v kategorii juniorských dvojic".
 • 13.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění.

§12. Povinnosti a práva

 • 12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
 • 12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
 • 12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
 • 12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
 • 12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
 • 12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
 • 12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • §13. Ostatní
 • 13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
 • 13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.
 • 13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
Jiří Beran st. v. r., předseda STK

Krátké zprávy

20.04.2019 v 19:41

Lukáš Jelínek vybojoval na Mistrovství Evropy juniorů 2019 bronzovou medaili.

07.04.2019 v 15:56

Titul v juniorské Extralize družstev vybojoval tým XBOWLING ŽIŽKOV.

06.04.2019 v 12:29

Otevřena OBSAZOVAČKA na 10. turnaj Prestige.

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 9
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 9, kat. P190
Vojtěchová Markéta
Xbowling club
Vojtěchová Markéta

Vojtěchová Markéta

Xbowling club
Nejlepší žena Prestige 9
Fidra Jan
Bowlingzone Pardubice
Fidra Jan

Fidra Jan

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 9, kat. P165