Propozice MČR dvojic juniorů 2018

Pro kategorie juniorských dvojic bez rozdílu pohlaví.

Propozice pro kvalifikace a finálovou část MČR dvojic juniorů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2. Řízení soutěže
 • Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.
 • §3. Termín a místo konání
 • 3.1.Termín: 2.12. 2018 Bowlingzone Pardubice

§4. Účastnický poplatek/Startovné

 • 4.1.Kvalifikace: Startovné je stanoveno na 200,-Kč/hráč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.
 • 4.2.Finále: Startovné se neplatí

§5. Podmínky a právo účasti

 • 5.1.Mistrovství ČR dvojic je otevřeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2018.
 • 5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození po 31.8.2000.

§6. Přihlášky

 • 6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček, viz menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz, nejpozději však do 26.11.2018.
 • 6.2.Při přihlášení do turnaje nahlášené složení dvojic nelze měnit.
 • 6.3.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.
 • 6.4.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her). Toto přihlášení je nutné provést nejpozději před zahájením kvalifikačních her hlavnímu rozhodčímu.
 • 6.5.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.
 • 6.6.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

 • 7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
 • 7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
 • 7.3.Hráči jsou povinni k přiznání věkového handicapu nahlásit svůj věk při prezenci hlavnímu rozhodčímu. V případě, že takto neučiní, nebude hráči věkový handicap přiznán.
 • 7.4.Dvojice hrající spolu jsou povinny hrát kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her. Za dvojici losuje pár drah pouze jeden hráč.
 • 7.5.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§7. Předpis a handicapy

7.1. Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

7.2 Každé juniorce je připočítán handicap 8 bodů na každou hru.

7.3 Každému hráči je k dosaženému výsledku každé hry připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.

ročník narození - handicap:

 • 2001 – 02 bodů
 • 2002 – 04 bodů
 • 2003 – 06 bodů
 • 2004 – 08 bodů
 • 2005 – 10 bodů
 • 2006 – 15 bodů
 • 2007 – 20 bodů
 • 2008 – 25 bodů
 • 2009 – 30 bodů
 • 2010 – 35 bodů
 • 2011 – 40 bodů
 • 2012 – 45 bodů

§8. Herní systém kvalifikace

 • 8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu)
 • 8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
 • 8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
 • 8.4.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her dvojice včetně HDC, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
 • a)vyšší dosažený nához dvojice
 • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
 • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice
 • 8.5.Do finále postupuje:
 • 8 dvojic

§9. Herní systém finále

9.1.Finálová část turnaje dvojic:
Dvojice hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-8 dvojice (utkání A), 2-7 dvojice (utkání B), 3-6 dvojice (utkání C), 4-5 dvojice (utkání D). Dále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C. Následně sehrají vítězové zápas na dvě vítězná utkání o první místo. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

9.2.Finálová část je hrána vždy na dvě vítězná utkání, maximálně tři zápasy. V případě nerozhodného výsledku (jedna výhra a jedna remíza pro dvojici) rozhoduje rozhoz na 9. a 10. frame až do úplného rozhodnutí.

§10. Mazací model

 • 10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.
 • 10.2.Úprava drah bude probíhat před každou kvalifikací a finálovým blokem.

§11. Ceny za umístění

 • 13.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr ČR v kategorii juniorských dvojic".
 • 13.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění.

§12. Povinnosti a práva

 • 12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
 • 12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
 • 12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
 • 12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
 • 12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
 • 12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
 • 12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • §13. Ostatní
 • 13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
 • 13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.
 • 13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
Jiří Beran st. v. r., předseda STK

Krátké zprávy

02.12.2018 v 21:12

Mistry ČR v juniorských dvojicích se stali Lukáš Jelínek s Janem Třískou

21.11.2018 v 09:51

Otevřena OBSAZOVAČKA na 6. turnaj Prestige.

Galerie

Vondráček Adam
Bowlingzone Pardubice
Vondráček Adam

Vondráček Adam

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 5 a kat. P190
Tříska Jan
Bowland Olomouc
Tříska Jan

Tříska Jan

Bowland Olomouc
Nejlepší junior Prestige 5
Kováč Ondřej
BC Tábor
Kováč Ondřej

Kováč Ondřej

BC Tábor
Nejlepší hráč Prestige 5, kat. P165
Lébrová Jana
Car Citon Olomouc
Lébrová Jana

Lébrová Jana

Car Citon Olomouc
Nejlepší hráčka Prestige 5