Severní Čechy

Propozice Mistrovství regionu Severní Čechy 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Výkonný výbor Regionální bowlingové asociace ČBA – SEVER

§2. Řízení soutěže

Vedoucí soutěže: Jan Čepelák

Organizační pracovník, pověřen STK ČBA: Svatava Závladská

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1. Mistrovství regionu Severní Čechy (dále jen Mistrovství regionu) se hraje samostatně
v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2. Vedlejší kategorie „výkonnostní“ (dle sportovního žebříčku ČBA k 1.7.2016) a „věková“ je určena pouze pro další ocenění hráčů:

a) REGION SČ190:
muži průměr od 165 do 189,99 včetně
ženy průměr od 157 do 181,99 včetně

b) REGION SČ 165:
muži průměr do 164,99 včetně
ženy průměr do 156,99 včetně

c) REGION SČ Senior a Seniorka:
hráči narození do 31.12.1967

3.3. Místo konání je centrum Replay bowling Ústí nad Labem-Klíše.
3.4. Termín turnaje je: 6.4.2017

1. runda od 17:30 hodin; 20 účastníků.

2. runda od 20:00 hodin; 20 účastníků (při nedostatečném počtu hráčů může být runda zrušena).

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Účastnický poplatek se neplatí.
4.2. Startovné je stanoveno na 500,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Právo účasti a možnost získat tituly regionálních vítězů či mistrů a mistryň, mají hráči dle své klubové příslušnosti dle evidence ČBA k 1.1.2017 v daném regionu. Je-li hráč bez klubové příslušnosti, má právo účasti v soutěži dle svého trvalého bydliště. Hráči nemusí mít české občanství.
5.2. Mistrovství regionu se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2004.
5.3. Právo účasti ve finálové části Mistrovství ČR je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.3.1 Na Mistrovství ČR jednotlivců se kvalifikuje:
• Nejlépe umístěný muž z Mistrovství regionu 2017, který nepostupuje podle bodu 5.3
• Nejlépe umístěná žena z Mistrovství regionu 2017, která nepostupuje podle bodu 5.3
5.3.2 Právo účasti získané v kvalifikaci je nepřenosné, a náhradníci nebudou akceptováni.

5.4 Právo účasti na Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017 je dáno na základě postupů z turnajové série Prestige 2016/2017 a Mistrovství regionů 2017.

5.4.1 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION SČ190 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

5.4.2 Právo účasti v celostátní části mají pouze nejlepší hráč a hráčka kategorie REGION SČ 165 (1 muž a 1 žena). Postupy se řídí propozicemi Celostátním mistrovství kategorie P190 a P165 pro rok 2017

§6. Přihlášky

6.1. Všichni hráči a hráčky se přihlašují on-line přes obsazovačku na www.czechbowling.cz, popřípadě telefonicky či mailem na organizačního pracovníka: Svatava Závladská, mob. +420 725 848 651, svataz@seznam.cz.

6.2. Uzávěrka přihlášek je 1.4.2017. Pozdní přihlášky budou přijímány jen do plného vytížení vypsaných hracích rund telefonicky nebo mailem na organizačního pracovníka.

6.3. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek v plné výši, pokud za sebe nezajistí náhradníka.
6.4. Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
7.2. Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
7.3. Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém
8.1. Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

8.2. Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
8.3. První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
8.4. O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) další vyšší nához, nižší nához v pořadí, ... atd.

§9. Herní systém semifinále a finále

Nehraje se.

§10. Mazací model

10.1. Mazací model bude zveřejněn nejpozději v pondělí 3.4.2017.
10.2. Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1. Hráči na 1. místě v kategorii muž / žena získají titul "Mistr / Mistryně“ regionu Severní Čechy" a právo účasti na Mistrovství ČR 2017 dle §5 bod 5.4 a 5.5.

11.2. Hráči na 2. - 3. místě v kategorii obdrží ocenění za umístění.

11.3. Ceny za umístění ve vedlejších kategoriích obdrží:

a) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION SČ 190
muži a ženy zvlášť
b) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION SČ 165
muži a ženy zvlášť

c) hráči na 1. – 3. místě v kategorii REGION SČ Senior a Seniorka

11.4. Předání cen proběhne po odehrání posledního bloku her

§12. Povinnosti a práva

12.1. Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
12.2. Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
12.3. Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
12.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčímu, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
12.5. Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
12.6. Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního popř. dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
12.7. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
13.2. Další ustanovení je v souladu s vydanými propozicemi Mistrovství České republiky jednotlivců 2017, zveřejněných na webových stránkách ČBA: www.czechbowling.cz/stranky/propozice-mcr-jednotlivcu-2017

Jan Čepelák

Svatava Závladská, organizační pracovník pověřen STK ČBA

Krátké zprávy

23.02.2018 v 10:44

Právě byla zveřejněna obsazovačka na 9. turnaj Kegel Prestige, který se bude konat v Pardubicích.

14.02.2018 v 09:39

Právě byly otevřeny obsazovačky na březnové MČR dvojic seniorů 2018, které se koná v Pardubicích.

11.02.2018 v 12:54

Marek Talpa zahrál v 1.kole Extraligy ČBL západ o finále Perfect Game 300

11.02.2018 v 12:54

Jaroslav Lorenc ml. zahrál v 1.kole Extraligy ČBL západ o finále Perfect Game 300

08.02.2018 v 13:25

Extraliga juniorské ligy se bude na všech centrech hrát na místních housech.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Vítěz 8. turnaje PRESTIGE
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč kat. P190 na 8.turnaji PRESTIGE
Krummerová Eliška
Tacl Letohrad
Krummerová Eliška

Krummerová Eliška

Tacl Letohrad
Nejlepší hráč kat. P165 na 8.turnaji PRESTIGE
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
Nej. žena na 8.turnaji PRESTIG8