Tréninkové centrum mládeže

  • TRÉNINKOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE
  • Klub: Rabbits Praha, trenéři: Jiří Beran ml., Tomáš Hlúch, kontakt: 602 279 151, centrum: Best Bowling Zličín
  • Klub: Radava SC, trenéři: Kateřina Mňačková, kontakt: 777 113 102, centrum: Radava SC Praha
  • Klub: BC Most, trenéři: Milan Rehák, kontakt: 777 162 670, centrum: Benedikt Most
  • Klub: Xbowling Žižkov, trenéři: Jan Macek, kontakt: 604 596 386, centrum: Xbowling Žižkov
  • Klub: Bowlingzone z.s., trenéři: Adam Vondráček, kontakt: 725 828 477, centrum: Bowlingzone Pardubice
  • Klub: Tacl Team Letohrad, trenéři: Jaroslav Morávek, kontakt: 603 887 427, centrum: Radava SC Ústí n. O.
  • Klub: Bowlingjunior Plzeň, trenéři: Václav Vacík, kontakt: 607 546 283, centrum: Bowling Lucerna Plzeň
  • Klub: Bowland Olomouc, trenéři: Jan Spáčil, kontakt:730 892 284, centrum: Bowland Bowling center

Statut Tréninkových center mládeže ČBA

1. Smysl a poslání Tréninkových center mládeže ČBA (dále jen TCM)

1.1. Základním cílem a náplní činnosti TCM je aktivní rozvoj mládežnického bowlingu na území ČR, péče o juniory registrované v České bowlingové asociaci (ČBA) a nábor nových hráčů bowlingu v juniorském věku.

1.2. TCM jsou určena pro práci s juniory ve věku do 18 let včetně (případně pro juniory s právem účasti v Juniorské bowlingové lize).

2. Zakladatelé TCM

2.1. Zakladatelem TCM může být bowlingový oddíl (bowlingový klub) a bowlingové centrum (bowlingová herna).

2.2 Žádost o zřízení TCM se podává k rukám předsedy Komise pro mládež ČBA formou vyplněného formuláře „Žádost o zřízení TCM“.

3. Podmínky vzniku TCM

3.1. Základní podmínkou vzniku TCM je písemná dohoda o spolupráci mezi bowlingovým oddílem a bowlingovým centrem (pokud není jediným zakladatelem bowlingové centrum). Vzhledem k předpokládanému čerpání finanční podpory od ČBA musí být také jednoznačně stanoven subjekt, který bude příjemcem těchto finančních prostředků. Statut TCM získá pouze subjekt, který bude mít alespoň jeden juniorský tým hrající soutěže ČBA (Juniorskou bowlingovou ligu) nebo se jeho hráči zapojí do Juniorského poháru TCM nejpozději v soutěžním ročníku, během kterého byla podána Žádost o zřízení TCM.

4. Schválení a kontrola činnosti TCM

4.1. Vznik TCM schvaluje a na jejich činnost dohlíží Komise pro mládež ČBA.

5. Technické a organizační parametry TCM

5.1. Bowlingové centrum spolupracující s TCM musí disponovat alespoň čtyřmi drahami s automatickými podavači.

5.2. Na TCM musí působit alespoň jeden trenér s příslušnou kvalifikací (minimálně ETBF 1 nebo USBC Bronze) nebo s potvrzením k právu trénovat vystaveným ČBA.

5.3. K organizovaným tréninkům juniorů za účasti trenéra musí TCM vyčlenit alespoň 10 dráhohodin měsíčně.

5.4. Hodinová sazba pronájmu drah pro trénink juniorů musí být výhodnější než standardní cena na centru v době, kdy se tréninky konají.

5.5. TCM musí alespoň jednou ročně vypsat náborový turnaj pro juniory, ze kterého vzejdou alespoň tři hráči, kteří se následně nově zaregistrují do ČBA a to až do naplnění kapacity nebo možností spolupracujícího bowlingového centra. To neplatí pro kalendářní rok 2015.

5.6. TCM musí zabezpečit, aby po dobu tréninků juniorů byla na centru vyčleněna nekuřácká zóna.

6. Práva TCM a jejich prezentace

6.1. Seznam TCM splňujících podmínky existence TCM bude zveřejněn a propagován na stránkách ČBA.

6.2. Na činnost TCM, a to pouze na oficiálně registrované TCM podle tohoto statutu, bude přispívat finančně ČBA, zejména pak na náborové turnaje. Jedním z principů bude dotace na osobu juniora, který aktivně hraje juniorskou ligu, podle zásady „více juniorů – více peněz“. Konkrétní kritéria rozdělené finanční podpory mezi jednotlivá TCM vždy pro příslušnou sezónu schválí a vydá VV ČBA.

6.3. Úspěšnost a prezentace TCM bude veřejně viditelná prostřednictvím seriálu juniorských turnajů, který od jara 2016 ponese název „Juniorský pohár TCM“. V rámci této turnajové série budou jednotlivá TCM získávat body jako součet bodů juniorů, kteří na jednotlivých TCM prokazatelně trénují (i když třeba ještě zatím nehrají JBL). TCM, jehož junioři získají po skončení série turnajů nejvíce bodů, získá pohár pro nejlepší TCM v ČR v příslušné sezóně. Nejlepší tři TCM získají od ČBA materiální vybavení vhodné pro činnost TCM.

6.4. V rámci vyhodnocení každoročních anket hráčů a hráček roku bude také vyhlášeno také nejlepší TCM. V tomto případě ale nebude jediným kritériem pouze získání hlasů v anketě či bodů v rámci „Juniorského poháru TCM“, ale další parametry, které zveřejní Komise pro mládež ČBA.

Ing. Karel Vopička, Prezident ČBA
Petr Havel, předseda Komise pro mládež ČBA

Příloha

Krátké zprávy

01.12.2017 v 19:29

Mazací modely na nedělní kolo Extraligy ČBL jsou zveřejněny na stránkách bowlingovaliga.cz. Naleznete je též zde

24.11.2017 v 12:49

Náhradní termín a centrum za zrušenou PRESTIGE stanoveno. Obsazovačka je otevřena.

24.11.2017 v 12:27

MČR juniorských dvojic bylo z organizačních důvodů přeloženo na únor 2018.

12.11.2017 v 19:24

Mistrem ČR 5-ti členných družstev se stal tým Rigor Mortis.

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Mistr Evropy 2016
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
3.místo ME juniorů 2017