Západní Čechy

Mistrovsví juniorů regionu Západní Čechy 2017

Propozice soutěže.

Všeobecná ustanovení

§ 1. Vypisovatel

Regionální bowlingová asociace (dále jen RBA)

§ 2. Právo účasti

- Turnaj je otevřený pro registrované a neregistrované hráče a hráčky (dále jen "hráči").
- Účastnit se turnaje mohou hráči narození po 31.8.1998

§ 3. Kategorie turnaje

a) Žactvo, do 9. let (hráči a hráčky narození po 31.8.2007)
b) Žactvo, 10 až 12 let (narození 1.9.2004 – 31.8.2007)
c) Starší junioři a juniorky, 13 až 15 let (narození 1.9.2001 – 31.8.2004)
d) Dorostenci a dorostenky, 16 až 18 let (narození 1.9.1998 – 31.8.2001)

§ 4. Vedoucí soutěže

Vedoucí soutěže: Jan Čepelák

Organizační pracovník, pověřen STK ČBA: Luděk Široký

§ 5. Přihlášky do turnaje

Přihlášky do regionálního mistrovství je možné podávat ON-LINE prostřednictvím menu obsazovačky na webové stránce ČBA, nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních regionálních pracovníků.
Uzávěrka přihlášek do regionální části turnaje je 20.4.2017
Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížených plánovaných hracích rund.

§ 6. Účastnický poplatek

- Účastnický poplatek je stanoven na 100,-Kč

§7. Poplatek za hru

Poplatek za odehrané hry se neplatí.

§ 8. Termíny a místa konání

Regionální kolo MČR juniorů Západní Čechy proběhne ve sportovním bowlingovém centru Lucerna Plzeň termínu dle obsazovaček na ČBA:

runda 22.4.2017 11:30 hodin

§ 9. Systém hry v regionálním kole

a) Kategorie „Žactvo" do 9 let
- Každý hráč odehraje čtyři hry na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

b) Kategorie „Žactvo ", 10 až 12 let
- Každý hráč odehraje čtyři hry na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

c) Kategorie „Starší junioři a juniorky", 13 až 15 let
- Každý hráč odehraje šest her na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

d) Kategorie „Dorostenci a dorostenky", 16 až 18 let
- Každý hráč odehraje šest her na jedné dráze, nebo americkým způsobem na vylosovaném páru drah.
- O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený ze všech her.

Při rovnosti celkového výkonu, rozhoduje o lepším umístění:
a) vyšší nejvyšší dosažený nához v jedné hře
b) vyšší nejnižší dosažený nához v jedné hře

§ 10. Právo účasti v celostátní části

Právo účasti v celostátní části se řídí propozicemi celostátní části MČR.

www.czechbowling.cz

Technická ustanovení

§ 11. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu".

§ 12. Rozcvičení

Každý hráč má právo na společné rozcvičení v rozsahu 10 min. před zahájením určeného bloku her.

§ 13. Prezence

- Hráči se prezentují před vlastní hrou registračním průkazem ČBA případně předložením jiného průkazu prokazujícím věk.
- Prezence probíhá u organizačního pracovníka určeného pro region nebo u určených rozhodčích soutěží nejpozději 30 minut před předpokládaným začátkem příslušného kola.

§ 14. Povinnosti a práva

a) Hlavní rozhodčí určí pomocné dráhové rozhodčí, vymezí hrací prostor, seznámí účastníky se systémem hry, zajistí a rozhodne o způsobilosti a přípravě drah (úpravu drah, mytí, mazaní).

b) Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Ostatní hráči mohou použít vlastní úbor. Za bowlingový úbor jsou považovány trička nebo košile s límečkem a krátkým rukávem, junioři (žáci) musí být oblečeni do kalhot, juniorky (žákyně) mohou mít sukni, krátké kalhoty nebo kalhoty.

c) Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze a jedné osobě z rodičovského doprovodu.

d) V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingového centra.

e) Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku.

f) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže či vedoucího soutěže.

g) V případných sporech o počtu shozených kuželek rozhodne dráhový rozhodčí po konzultaci s hlavním rozhodčím nebo vedoucím příslušné soutěže.

h) V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

§ 15. Umístění

- Každý hráč a hráčka umístění na 1. až 3. místě v jednotlivé kategorii obdrží medaili a diplom.

§ 16. Upozornění

a) Každý účastník, který hraje mistrovství regionu, je povinen oznámit svou případnou neúčast v celostátním kole příslušnému pracovníkovi regionálního kola MČR.

b) V žádné kategorii nebudou při hře užívány pomocné mantinely.

§ 17. Kontakty na organizační pracovníky regionu

Luděk Široký, e-mail : bowlingjunior@seznam.cz

Krátké zprávy

01.12.2017 v 19:29

Mazací modely na nedělní kolo Extraligy ČBL jsou zveřejněny na stránkách bowlingovaliga.cz. Naleznete je též zde

24.11.2017 v 12:49

Náhradní termín a centrum za zrušenou PRESTIGE stanoveno. Obsazovačka je otevřena.

24.11.2017 v 12:27

MČR juniorských dvojic bylo z organizačních důvodů přeloženo na únor 2018.

12.11.2017 v 19:24

Mistrem ČR 5-ti členných družstev se stal tým Rigor Mortis.

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Mistr Evropy 2016
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
3.místo ME juniorů 2017