Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA ze dne 15.9. 2016 v Praze (restaurace Patium Zbraslav).

Přítomni: Vopička Karel, Beran Jiří, Spáčil Jan, Schiner Daniel, Čepelák Jan, Vondráček Adam, Marval Jiří, Vojtěch Sádlík st., Havel Petr, Hlúch Tomáš

1.Přivítání a představení nového člena VV

-na základě rozhodnutí SZO regionu SEVER/ZÁPAD prezident ČBA přivítal nového předsedu tohoto regionu, Jana Čepeláka.

2.Zpráva o hospodaření ČBA za sezónu 2015/2016

-o stavu hospodaření v sezóně 2015/2016 seznámil členy VV Karel Vopička, ČBA hospodařila s přebytkem cca 100.000 Kč, který bude využit příští sezónu. Rozpočet na sezónu 2016/2017 bude předložen VV nejpozději do konce září.

3.Výchova mládeže / TCM

-z pozvaných osmi TCM dorazila na jednání pouze polovina

-s TCM proběhla diskuze na téma dotací, potřeby výchovy mládeže a růstu členské základny.

-představitelům TCM byl detailně vysvětlen způsob čerpání dotací. Na následující tři roky ČBA získala částku pro TCM a juniorský bowling přes jeden a půl milionu Kč.

-další obecná diskuze se týkala potřeb TCM, navýšení juniorských družstev v juniorské lize, rozvoji talentů i kempech a připravované olympiádě TCM.

-o dotace si mohou požádat TCM a bowlingové oddíly přímo na stránkách ČBA v menu METODIKA >> DOTACE, kde naleznou veškeré podrobné informace a pokyny. Možnost žádat o dotace na další období mají nejen TCM ale i kluby, především ty, jejichž družstva hrají juniorskou ligu. Dále dotací mohou využít i další subjekty (třeba DDM s bowlingovými kroužky) které pracují s mládeží.

4.Juniorská bowlingová liga

-po vleklých problémech v loňském ročníku (nízká účast a odstoupení ze soutěže během rozehraného soutěže) na Moravě se letos neotevře moravská skupina JBL.

VV ukládá předsedovi regionu Morava pro sezónu 2017/2018 zajistit dostatek týmů pro otevření samostatné skupiny JBL na Moravě.

- STK přelosovala družstva JBL do dvou osmičlenných skupin a zveřejní je v nejbližších dnech spolu s propozicemi celostátního Finále JBL o titul Mistra ČR.

-VV prodiskutoval a schválil propozice JBL:

do finále v Pardubicích postoupí 8 družstev (3 ze skupiny + 2 na průměr)

-každý klub/TCM, které má v základní skupině více družstev může družstvo postoupivší do finále posílit o jednoho hráče z týmu (stejného klubu/TCM), který do finále nepostoupil. (STK přesvědčovala TCM o nutnosti vytvoření více družstev pro obsazení dvou osmičlenných lig a tím snížila reálně počet hráčů na soupiskách jednotlivých družstev. V případě onemocnění by tým, který tvoří třeba jen tři hráči, nemohl finále hrát, proto STK umožnila tuto variantu)

5.Reprezentace

-vystoupení reprezentace na ME mužů 2016 jednoznačně potvrdilo správnost rozhodnutí VV upustit od dílčí plošné podpory šampionátů a soustředit se jen na vybrané akce.

-do budoucna tedy budou šampionáty rozdělovány na „podporované“ a „nepodporované“, pro podporované budou pro reprezentanty zajištěny vždy stejné podmínky (junioři, dospělí i senioři), které budou spočívat v zabezpečení a úhradě startovného, ubytování a společné dopravy ze strany ČBA a dále zajištění kvalitního trenérského doprovodu na akci. Spoluúčast od hráčů nebude vyžadována. Nepodporovaných šampionátů se nebude česká reprezentace účastnit.

-nominační podmínky budou vypisovány vždy rok dopředu, jak je tomu zvykem.

-VV rozhodl o úpravě nominačních podmínek pro MS mužů 2016 – do žebříčku se nebude počítat 7 nejlepších výsledků z Prestige 2016/2017, ale pouze 6 nejlepších výsledků, důvod je, že některé Prestige jdou proti turnajům EBT.

6.Nominace na Mistrovství světa seniorů 2017 v Mnichově

-VV hlasováním rozhodl o určení klíče pro nominace na MS seniorů. Do nominace budou zařazeni první 4 senioři a první 4 seniorky z turnajové série Prestige (6 nejlepších průměrů). Kompletní nominační podmínky vydá VV v nejbližších dnech.

-MS seniorů 2017 patří mezi podporované akce, senioři budou mít od ČBA tedy plně zajištěný šampionát, včetně ubytování, společné dopravy, dresů a trenérského doprovodu (Adam Vondráček, ETBF Level II).

Zapsal J. Marval

Schválil K. Vopička

Krátké zprávy

23.09.2019 v 11:14

STK zveřejnila obsazení jednotlivých skupin STORM Juniorské extraligy, termíny a centra.

19.09.2019 v 19:14

V Bangoku na Thailand World Para vybojovala Věra Macháčková bronzovou medaili v kategorii B3.

18.09.2019 v 07:21

Na turnaj Prestige 3, se uvolnila 2. místa.

07.09.2019 v 21:34

Vítězi národního finále QubicaAMF se stali Jaroslav Lorenc a Lenka Zvěřinová

05.09.2019 v 09:09

STK zveřejnila mazací model na Národní kvalifikaci QubicaAMF.

Galerie

Tříska Jan
Bowland Olomouc
Tříska Jan

Tříska Jan

Bowland Olomouc

Vítěz 2. turnaje Prestige 2019-2020

Uher Jaroslav
ProBowling
Uher Jaroslav

Uher Jaroslav

ProBowling

2. místo na 2. turnaji Prestige 2019-2020

Vojkovský Matěj
Bowland Olomouc
Vojkovský Matěj

Vojkovský Matěj

Bowland Olomouc

3. místo na 2. turnaji Prestige 2019-2020

Vojkovský Matěj
Bowland Olomouc
Vojkovský Matěj

Vojkovský Matěj

Bowland Olomouc

Nejlepší hráč kategorie P190, 2. turnaj Prestige 2019-2020

Hindrák Jiří
Bowlingzone Pardubice
Hindrák Jiří

Hindrák Jiří

Bowlingzone Pardubice

Nejlepší senior, 2. turnaj Prestige 2019-2020

Zvěřinová Lenka
bez klubové příslušnosti
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

bez klubové příslušnosti

Nejlepší žena, 2. turnaj Prestige 2019-2020

Černíková Karolína
BK Klíše
Černíková Karolína

Černíková Karolína

BK Klíše

Nejlepší hráč kategorie P165, 2. turnaj Prestige 2019-2020

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • World Bowling
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Kegel
  • Storm
  • Česká unie sportu
  • ČOV