Zápis ze zasedání výkonného výboru ČBA

Z Á P I S

z jednání výkonného výboru ČBA a následného hlasování per rollam do 18. ledna 2019

ze dne 9. prosince 2018 od 20 hod., v herně Bowling Brno.

Přítomni:

Členové VV - Karel Vopička, Ivan Burian, Jiří Beran st., Vojtěch Sádlík st., Jan Spáčil, Jan Čepelák, Jiří Beran ml., Adam Vondráček, Jitka Nosková, Eva Burianová

Omluveni: Jiří Marval (plná moc Karel Vopička), Tomáš Hlúch (plná moc Adam Vondráček), Vojtěch Rosenberger

Řídící jednání - Karel Vopička

Program:

  • 1.Zahájení jednání
  • 2.Přivítání nově zvolených zástupců regionů
  • 3.Čerpání finančních prostředků v roce 2018
  • 4.Schválení juniorské reprezentace pro MS 2019 v Paříži
  • 5.Finanční plán pro rok 2019
  • 6.Posouzení nabídky Seniorbowling CZ o SBL
  • 7.Volba trenéra mužské reprezentace
  • 8.Nominační podmínky ME seniorů 2020
  • 9.Různé a diskuze
  • 10.Ukončení

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil prezident VV ČBA Ing. Karel Vopička přivítáním všech přítomných.

2. Přivítání nově zvolených zástupců regionů

Řídící jednání přivítal Jitku Noskovou a Evu Burianovou na zasedání VV ČBA jako nové členy, předsedkyně regionu Praha resp. Jižní Morava.

3. Čerpání finančních prostředků v roce 2018

VV vyslechl návrhy k čerpání finančních prostředků ještě v roce 2018 Komise pro mládež a Komise pro reprezentaci. Předseda Komise pro mládež Jiří Beran ml. navrhl rozdělení finančních prostředků mezi hráče juniorské ligy, formou poukázek na sportovní vybavení – koule, boty atd. Jako další navrhl nákup jednotných tréninkových pomůcek pro jednotlivá TCM. Předseda Komise pro reprezentaci Jan Spáčil navrhl nákup jedné bowlingové koule pro každého hráče juniorské reprezentace, který bude reprezentovat ČR na MS juniorů 2019 v Paříži v březnu (2 hráči + 2 hráčky).

Oba návrhy byly přijaty.

4. Schválení juniorské reprezentace pro MS 2019 v Paříži

Trenér juniorské reprezentace Jan Spáčil předložil ke schválení návrh juniorské reprezentace pro nadcházející MS v Paříži. Nominace juniorů ve složení Jan Tříska, Lukáš Jelínek, Markéta Vojtěchová a Eliška Krummerová byla VV přijata VV a bezprostředně Prezídiem ČBA schválena.

5. Finanční plán pro rok 2019

Řídící jednání předložil VV Návrh finančního plánu pro rok 2019. Návrh byl předschválen, některé položky vynechány, hlasování o konečném návrhu proběhne per rollam po obdržení informace o konkrétní výši dotací pro rok 2019.

V rámci projednání tohoto bodu proběhla diskuze o odměňování pracovníků, kteří pro asociaci zajišťují různé podpůrné činnosti (facebook, tisková mluvčí atd.). VV se shodl, že pro podobné činnosti, které nejsou pro činnost asociace zcela nezbytné, je vhodné, aby tito činnost vykonávali bez měsíčního paušálu a aby jejich činnost byla VV nebo Prezidiem po určité době (3 měsíce, půl roku…) vyhodnocena a poté jim byla v případě spokojenosti s jejich prací přiznána vhodná finanční odměna ex-post.

Poté Adam Vondráček navrhnul rozšířit finanční plán o kontrolní výjezdy ženské a mužské reprezentace na další EBT turnaje. Návrh nebyl přijat, hlavní trenér reprezentace musí předložit detailní plán přípravy a přesné podmínky, poté bude o návrhu v rámci celého plánu činnosti reprezentace hlasováno. (Nový návrh zaslán, přijat per rollam 18. 1. 2019)

6. Posouzení nabídky Seniorbowling CZ o SBL

Řídící jednání přednesl členům VV návrh předsedy spolku Seniorbowling CZ na výhradní převzetí celé soutěže Seniorská bowlingová liga asociací za finanční úhradu ve prospěch spoluorganizátora SBL - spolku Seniorbowling CZ. Návrh nebyl přijat, řídící navrhl, aby ČBA převzala do své režie pouze pořádání celostátního finále SBL a základní skupiny zůstaly společnou soutěží obou spolků jako doposud.

Návrh byl přijat a Karel Vopička pověřen dohodou s předsedou spolku Seniorbowling CZ o smlouvě a podobě SBL v roce 2019. (Nová smlouva uzavřena 14. 12. 2018)

7. Volba trenéra mužské reprezentace

Předseda Komice pro reprezentaci přednesl členům VV výsledek výběrového řízení na Trenéra mužské reprezentace. Do výběrového řízení se přihlásil jeden kandidát – Adam Vondráček. Poté navrhl Adama Vondráčka na pozici trenéra mužské reprezentace.

Návrh byl schválen a Adam Vondráček ustanoven jako hlavní trenér mužské reprezentace s úkolem do konce roku 2018 předložit plán přípravy dle předchozí diskuze. (Plány předloženy a schváleny per rollam 18. 1. 2019). Asistenti Adama Vondráčka – Jiří Uhlíř pro mužskou reprezentaci a Jiří Beran ml. pro ženskou reprezentaci schváleni per rollam 18. 1. 2019)

8. Nominační podmínky ME seniorů 2020

VV akceptoval návrh na nominaci reprezentantů pro nové ME seniorů, které proběhne poprvé v lednu 2020 ve Vídni. 4 muži a 4 ženy se nominují na základě výsledků na 4 nominačních turnajích, které budou určeny výhradně pro seniory, které splňují věkové podmínky účasti a které se odehrají na Zličíně, Pardubicích, Brně a Olomouci v první polovině roku 2019. Kompletní nominační podmínky i propozice nominačních turnajů jsou přílohou zápisu resp. budou zveřejněny na webu. (Zveřejněny 19. 12. 2018)

9. Různé a diskuse

VV odhlasoval ocenění pro předání na slavnostním večeru 15. 12. 2018

10. Ukončení

Řídící jednání poté poděkoval všem členům VV za účast. Další zasedání VV se uskuteční dle časového harmonogramu 14. 3. 2019

Zapsala: Bc. Lucie Petáková

tisková mluvčí

Příloha

Krátké zprávy

12.05.2019 v 21:58

Mistry ČR pro rok 2019 se stali Václav Rác a Kateřina Hejdučková ml.

03.05.2019 v 09:11

STK aktualizovala INFO o MČR juniorů a baráži o účast na MČR jednotlivců.

01.05.2019 v 11:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů do baráže o účast na MČR jednotlivců. OBSAZOVAČKY otevřeny též na MČR jednotlivců 2019.

30.04.2019 v 12:42

STK aktualizovala seznam postupujících hráčů a rozpis do hracích rund na MČR juniorů 2019

20.04.2019 v 19:41

Lukáš Jelínek vybojoval na Mistrovství Evropy juniorů 2019 bronzovou medaili.

Galerie

Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 10
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší junior Prestige 10
Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
Nováková Iva
BSR Poděbrady
Nováková Iva

Nováková Iva

BSR Poděbrady
Nej. hráč Prestige 10, kat. P165