Celostátní finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR 2017-18

Celostátní Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR 2017/2018,

Propozice soutěže, propozice baráže

Všeobecná ustanovení

- Celostátní Finále České bowlingové 2017/2018 je vyvrcholením Extraligy ČBL a jarní části ABL (dále jen Finále ligy).

- V rámci Finále ligy se střetne 18 týmů v herním ligovém systému „každý s každým“.

- Vítěz finálového hracího dne získá titul Mistr České republiky pro sezónu 2017/2018.

- Právo účasti hrát Finále ligy mají týmy dle propozic Extraligy 2017/2018 a propozic ABL jaro 2018

§ 1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

§ 2. Vedoucí soutěží

předseda STK Jiří Beran,

tel: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz.cz

§ 3. Datum a místo konání

- centrum Bowland Olomouc (Šantovka), 2. 6. - 3. 6. 2018

- Prezence týmů 2. 6. 2018 od 12:15 do 12:45

3. 6. 2018 od 8:15 do 8:45

§ 4. Právo účasti

4.1Přímé právo účasti mají týmy umístěné ve finálových skupinách po jarní části Extraligy na prvním, druhém, třetím a čtvrtém a pátém místě.

4.2 Finále ligy se dále účastní týmy, které si vybojují postup z baráže. Baráže se mohou účastnit týmy umístěné ve finálových skupinách po jarní části Extraligy na šestém, sedmém a osmém místě, první a druzí z jarních skupin o udržení a vítězové jarních částí 1. ligy ABL z každého regionu.

V případě neúčasti některého z týmů vítězů 1.ligy ABL bude účast v baráži nabídnuta týmům na dalších místech 1.ligy ABL, o jejich pořadí rozhoduje průměr dosažený v základní části.

4.3 Baráž se uskuteční 2. 6. 2018 v 10:00 na centru Bowland Olomouc (v baráži odehraje každý tým čtyři hry, tedy 16 týmů bude bojovat o 8 postupových míst). V případě neúčasti některého z týmů kvalifikovaných pro Finále má právo účasti další tým z baráže dle pořadí v ní.

§ 5. Přihlášky do Finále ligy

5.1. Přímí postupující potvrzují přihlášky do Finále ligy prostřednictvím kapitána elektronicky on-line na webu ČBA na odkazu: http://www.czechbowling.cz/obsazovacky do 28. 5. 2018. Pokud se přihlášený tým Finále ligy nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, je povinnen uhradit ekvivalent poplatku za hrací den, částku 3.400 Kč.

5.2. Týmy, které se kvalifikovaly do baráže, potvrzují svou účast v baráži o Finále ligy do 30. 5. 2018 stejným způsobem jako přímý postupující do Finále ligy. Pokud se přihlášený tým do baráže o Finále ligy nezúčastní z jakýchkoliv důvodů, je povinen uhradit poplatek 800 Kč.

§ 6. Účastnický poplatek

6.1. Účast ve Finále ligy je bezplatná, hrací den je plně v režii ČBA.

6.2. Účast v baráži je zdarma.

§ 7. Systém soutěže

7.1. Týmy hrají mezi sebou systémem „každý s každým“ tj. 17 zápasů. První hrací den týmy odehraje 8 zápasů, druhý hrací den zbývajících 9 zápasů.

7.2. Mazací pauza v hracích dnech bude po prvních 4 odehraných zápasech

Technická ustanovení

§ 8. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“, Soutěžního řádu a ostatních předpisů ČBA

§ 9. Průběh hracího dne, prezentace týmů

9.1. Průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

9.2. Zahájení hracího dne a prezentaci týmů na jednotlivé hrací dny provádí delegovaný hlavní rozhodčí

9.3. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezentace.

§ 10. Trénink a rozehrání hráče

10.1. Každý tým má před zahájením hracího dne 10 minut společného tréninku.

10.2. Při střídání hráče mezi jednotlivými zápasy má pouze střídající hráč právo 1 frame pro rozehrání na každé dráze, kde jeho tým odehrál poslední zápas.

§ 11. Hráčský handicap

Při vzájemných utkáních smíšených týmů se připočítává ženám k dosaženému výsledku handicap v hodnotě 8 bodů na hru.

§ 12. Při shodnosti bodů rozhoduje

V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

12.1. Vyšší součet výkonů (skóre) týmu v odehraných utkáních.

12.2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

12.3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání.

12.4. Dodatkový zápas, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s tím, že tento zápas vyhrává ten tým, který získá součtem týmu po prvním frame více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování další sady až do úplného rozhodnutí.

§ 13. Bodové hodnocení týmů

13.1 V utkáních se hraje celkem o 5 bodů, které se rozdělují tak, že hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě, spolu hrají vždy o bod.

13.2 Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů , dostane 2 body.

13.4 V případě nerozhodných výsledků (výsledek je dán dosaženým výkonem, ke kterému je u žen připočteno osm bodů) má družstvo půl bodu.

§ 14. Přílohy

V příloze č. 1 „Finále ligy“ je číselný rozpis zápasů.

Ostatní ustanovení

§ 15. Povinnosti kapitána týmu

15.1. Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou týmu.

15.2. Je povinen nahlásit rozhodčímu střídání před ukončením probíhajícího zápasu

15.3. Po ukončení jednotlivé sady her nebo zápasu zapisuje výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře na páru drah.

§ 16. Soupiska

16.1. Týmy se prokazují v soutěži platnou soupiskou z Extraligy,týmy z 1.ligy ABL soupiskou z baráže o Finále ligy.

16.2. Na soupisku lze doplnit a zapsat hráče pouze v případě, že hráč nenastoupil za jiný tým v Extralize 2017/2018 a v jarní části 1.ligy ABL 2018.

16.3 Hráč pro Finále ligy musí být zapsán pouze na jediné soupisce týmů učastnících se Finále ligy.

§ 17. Povinnosti týmů

17.1. Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, jehož jsou členy.

17.2. Hráči nesmí vnášet do hracího prostoru, nápoje, které nejsou opatřeny uzávěrem.

17.3. V hracím prostoru hráči nesmí používat přístroje GSM ani jinou spojovací techniku.

17.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím a technické obsluze.

§ 18. Právo změn

STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo případných změn propozic.

Karel Vopička - prezident ČBA

Jiří Beran - předseda STK-ČBA

Krátké zprávy

28.06.2019 v 13:25

Jiří Vrážel získal na otevřeném mistrovství Evropy seniorů 2019 zlatou medaili v soutěži jednotlivců. Gratulujeme!!!!

19.06.2019 v 00:15

19.6. v 9.00 hod. pokračuje na ME soutěž pětičlenných týmů. Náš tým je po prvém dnu na 2. místě.

18.06.2019 v 08:18

Dnes v 10.00 hod. začíná na ME soutěž pětičlenných týmů.

16.06.2019 v 23:04

Soutěže na ME pokračují, naši reprezentanti hrají 17.6. nejprve od 9.00 a poté další od 12.45 hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč turnajové série Prestige 2018-2019
Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší hráčka turnajové série Prestige 2018-2019
Hindrák Jiří
Bowlingzone Pardubice
Hindrák Jiří

Hindrák Jiří

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší senior, turnajové série Prestige 2018-2019
Lébrová Jana
Car Citon Olomouc
Lébrová Jana

Lébrová Jana

Car Citon Olomouc
Nejlepší seniorka, turnajové série Prestige 2018-2019
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nejlepší hráč kat.P190, turnajové série Prestige 2018-2019
Nosková Jitka
Pitch a Ball
Nosková Jitka

Nosková Jitka

Pitch a Ball
Nejlepší hráčka kat.P190, turnajové série Prestige 2018-2019
Kováč Ondřej
BC Tábor
Kováč Ondřej

Kováč Ondřej

BC Tábor
Nejlepší hráč kat.P165, turnajové série Prestige 2018-2019
Strejcová Tereza
BSR Poděbrady
Strejcová Tereza

Strejcová Tereza

BSR Poděbrady
Nejlepší hráčka kat.P165, turnajové série Prestige 2018-2019