Mistrovství České republiky jednotlivců 2018

Propozice Mistrovství České republiky jednotlivců 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.

Organizačním pracovníkem byl VV ČBA určen Adam Vondráček.

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1.Mistrovství České republiky jednotlivců (dále Mistrovství) se hraje samostatně v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2.Ve vedlejší kategorii budou vyhlášeni tři nejlépe umístění junioři a tři nejlépe umístěné juniorky do 21 let dle jejich celkového umístění v hlavních kategoriích.

3.3.Místo konání je centrum Bowlingzone Pardubice.

3.4.Termíny turnaje je sobota 12. 5. 2018 a neděle 13. 5. 2018, hrací časy budou upřesněny dle samostatného rozpisu.

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1.Účastnický poplatek se neplatí.

4.2.Startovné je stanoveno na 100 Kč/hru tj. 1.200,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje. Účastníci vyřazovacích her (čtvrtfinále, semifinále a finále) turnaje poplatek za hru neplatí.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1.Mistrovství ČR jednotlivců je určeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2017.

5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2005.

5.3.Do vedlejší kategorie Juniorů do 21 let budou zařazeni hráči a hráčky narození po 1. 7. 1996

5.4.Právo účasti ve finálové části Mistrovství je dáno na základě postupů z turnajové série Kegel Prestige Tour 2017/2018 a Mistrovství regionů 2018. Na Mistrovství ČR jednotlivců se kvalifikuje:

44 nejlépe umístěných mužů v konečném pořadí turnajové série Kegel Prestige Tour 2017/2018

12 nejlépe umístěných žen v konečném pořadí turnajové série Kegel Prestige Tour 2017/2018

5.5Dále se do finálové části Mistrovství kvalifikují:

8 nejlépe umístěných mužů v dodatečné baráži o Mistrovství

8 nejlépe umístěných žen v dodatečné baráži o Mistrovství

Do vlastní dodatečné baráže o Mistrovství kvalifikují:

První tři nejlépe umístění muži z každého Mistrovství regionu 2018, kteří nepostupují podle bodu 5.4

První tři nejlépe umístěné ženy z každého Mistrovství regionu 2018, které nepostupují podle bodu 5.4

5.5.1 Baráž o Mistrovství se koná 5. 5. 2018 na centru Bowlingzone Pardubice

5.5.4Baráž o Mistrovství je pro hráče zdarma.

Propozice baráže o Mistrovství české republiky jednotlivců budou vydány do 1. 9. 2017.

5.6. Právo účasti získané v kvalifikaci je nepřenosné a náhradníci nebudou akceptováni.

5.7. Celkem je Mistrovství ČR jednotlivců určeno maximálně pro 52 mužů a 20 žen.

§6. Přihlášky

6.1.Všichni hráči a hráčky, kteří se kvalifikují z Kegel Prestige Tour či Mistrovství regionu jsou automaticky přihlášeni.

6.2.Případné odhlášky z turnaje eviduje sekretář ČBA (Jiří Marval, SMS: 776 105 706, email: info@czechbowling.cz), obsazovačka bude zveřejněna v menu „obsazovačky“ na www.czechbowling.cz.

6.3. Do prvního hracího dne se hráči zapisují do rund sami, do druhého hracího dne jsou nasazováni do jednotlivých hracích bloků dle svého umístění po prvním hracím dnu.

6.4.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.

6.5.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.

6.6.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.

7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.

7.3.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém kvalifikace

8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem dvanáct her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu). První blok šesti her odehraje v prvním hracím dnu a druhý blok šesti her ve druhém hracím dnu.

8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

8.4.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her hráče, v

případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

8.5.V soutěži mužů do čtvrtfinále postupuje 8 hráčů.

8.6.V soutěži žen do semifinále postupují 4 hráčky (čtvrtfinále se nehraje).

§9. Herní systém semifinále a finále

9.1.Ve čtvrtfinále hrají hráči mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B)s, 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč (utkání D).

9.2.V semifinále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C (u žen 1-4 a 2-3 z kvalifikace).

9.3.Ve finále se utkají na 2 vítězná utkání vítězové ze zápasů A-D a B-C. O třetí místo se nehraje, za toto umístění budou udělena dvě ocenění

9.4.Před zahájením čtvrtfinále mužů a semifinále žen mají hráči právo na společný trénink v délce 10 minut. Před zahájením semifinálového a finálového zápasu mužů a finálového zápasu žen mají hráči právo na trénink v rozsahu 2 frame na každé dráze.

9.5.Finálová část (čtvrtfinále, semifinále a finále) je hrána vždy na dvě vítězná utkání. V případě dosažní nerozhodného výsledku v některé z her, bude tato hra dohrána na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

§10. Mazací model

10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je pět dnů před hracím dnem.

10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

10.3.Vítěz kvalifikace vybírá na jakém z použitých mazacích modelů (z kvalifikace) budou odehrány vyřazovací boje čtvrtfinále, semifinále a finále

§11. Ceny za umístění

11.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr / Mistryně ČR" a právo reprezentovat Českou republiku na ECC 2017. Právo reprezentovat ČR na ECC je nepřenosné.

11.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii včetně vedlejší obdrží ocenění za umístění.

11.3.Nejlépe umístění junior a juniorka dle §5získávají titul "Juniorský Mistr ČR do 21 let / Juniorská Mistryně ČR do 21 let"

§12. Povinnosti a práva

12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.

12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.

12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.

12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.

12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.

13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
Jiří Beran st.v. r., předseda STK ČBA

Krátké zprávy

14.02.2019 v 14:13

Otevřena OBSAZOVAČKA na 8. turnaj Prestige.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč Prestige 7
Vondráček Adam
Bowlingzone Pardubice
Vondráček Adam

Vondráček Adam

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 7, kat. P190
Janošcová Kateřina
SK Skivelo
Janošcová Kateřina

Janošcová Kateřina

SK Skivelo
Nejlepší žena Prestige 7
Grunda Aleš
Haná BC
Grunda Aleš

Grunda Aleš

Haná BC
Nej. hráč Prestige 7, kat. P165