Mistrovství české republiky juniorů 2018

Mistrovství České republiky juniorů 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.

§ 1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§ 2. Právo účasti

2.1 Mistrovství České republiky juniorů 2018 (dále MČR) se mohou zúčastnit hráči narození po 31.8.1999.

2.2 Na MČR postupují 3 nejlepší hráči/hráčky v každé vypsané kategorii z juniorských mistrovství regionu (pokud se více regionů spojí a uspořádají spojená mistrovství, navyšuje se adekvátně počet postupujících) viz. propozice regionálních juniorských mistrovství.

2.3 Pokud některý region neobsadí v některé kategorii všechna místa, jsou tato místa přidělena tak, že na první volné místo má nárok region, ze kterého byl Mistr ČR minulého roku. Na další místa region, ze kterého byl druhý resp. třetí hráč loňského mistrovství. Budou-li volná i další místa, budou nabídnuta regionu, ve kterém hrálo mistrovství regionu nejvíc hráčů.

2.4 Umístí-li se v mistrovstvích regionů na prvních třech místech tři chlapci, na MČR postupuje i dívka, která se v dané kategorii umístila nejlépe. Jsou-li na prvních třech místech tři dívky, postupuje i nejlépe umístěný chlapec. U případných neobsazených míst se losuje, zda má při obsazení volného místa přednost region, který měl Mistra ČR z loňského roku v kategorii dívek nebo chlapců. Druhé místo obsadí region s druhým z mistrů. V obráceném pořadí pak regiony s druhými z loňského MČR a opět obráceně v případě obsazování volných míst regiony s třetími z loňských mistrovství. Případná další volná místa budou nabídnuta regionům s největším počtem hráčů hrajících mistrovství regionu.

2.5 MČR se mohou zúčastnit dále hráči nejlépe umístění v soutěži Prestige ve své kategorii, kteří se neprobojovali přes mistrovství regionu, a to následovně:

• čtyři hráči z kategorie starší žáci

• dvě hráčky z kategorie starší žákyně

• čtyři hráči z kategorie dorostenci

• dvě hráčky z kategorie dorostenky

2.6 Mistrovství České republiky juniorů 2018 je otevřené pro registrované hráče a hráčky (dále jen „hráči“).

2.7 Pokud nebudou jednotlivé kategorie naplněny plným počtem hráčů, kteří se kvalifikovali podle bodu 2.2-2.5, má organizátor turnaje právo doplnit další hráče dle vlastního výběru (při zachování věkových kritérií) až do plného obsazení rund.

§ 3. Kategorie turnaje

3.1 Žactvo do 9 let (hráči a hráčky narození narození po 31.8.2008)

3.2 Žactvo 10 až 12 let (narození 1.9.2005 - 31.8.2008)

3.3 Starší žáci a žákyně, 13 až 15 let (narození 1.9.2002 - 31.8.2005)

3.4 Dorostenci a dorostenky, 16 až 18 let (narození 1.9.1999 - 31.8.2002)

§ 4. Vedoucí soutěže

Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz

§ 5. Přihlášky do turnaje

5.1 Přihlášky do celostátní části turnaje eviduje sekretář ČBA (Marval Jiří, SMS: 776 105 706, email: info@czechbowling.cz), obsazovačka turnaje bude zveřejněna v menu „obsazovačky“ na www.czechbowling.cz.

5.2 Uzávěrka přihlášek do celostátní části turnaje je nejpozději 7 dnů před jeho zahájením.

5.3 Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení plánovaných hracích rund, nejpozději do zahájení prvního hracího dne MČR.

5.4 Na turnaji nelze hrát restarty.

§ 6. Účastnický poplatek

6.1 Účastnický poplatek je stanoven na 100,-Kč.

§ 7. Poplatek za hru

7.1 Poplatek za odehrané hry se neplatí

§ 8. Termíny a místa konání

8.1 Celostátní část proběhne na centru Šantovka Olomouc.

8.2 Dne 28.4.2018 hrají kvalifikaci, semifinále a finále starší žáci/žákyně, dorostenci a dorostenky.

8.3 Dne 29.4.2018 hrají obě mladší kategorie.

8.4 Regionální mistrovství organizují jednotlivé regiony ČBA a to nejpozději v termínu 17.4.2018

§ 9. Herní systém MČR

9.1 Mladší žactvo do 9 let (hráči a hráčky narození narození po 31.8.2008)

• Každý hráč odehraje celkem čtyři hry střídavě na páru drah - americký systém (čl.2.9.1 Pravidel Bowlingu).

• Před zahájením hry mají hráči právo rozhozu v délce 10 minut.

• První dvě hry odehraje hráč na páru drah, který si vylosuje, další hry se hráč posouvá na pár drah dle pokynů rozhodčího.

• O konečném pořadí rozhoduje celkový výkon dosažený ze všech her.

9.2 Žactvo 10 až 12 let (narození 1.9.2005-31.8.2008)

• Každý hráč odehraje celkem čtyři hry střídavě na páru drah - americký systém (čl.2.9.1 Pravidel Bowlingu).

• Před zahájením hry mají hráči právo rozhozu v délce 10 minut.

• První dvě hry odehraje hráč na páru drah, který si vylosuje, další hry se hráč posouvá na pár drah dle pokynů rozhodčího.

• O konečném pořadí rozhoduje celkový výkon dosažený ze všech her.

9.3 Starší žáci a žákyně, 13 až 15 let (narození 1.9.2002-31.8.2005)

• Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah - americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

• Před zahájením bloku her (3+3) mají hráči právo na společné rozcvičení v rozsahu 10 minut.

• První tři hry odehraje hráč na páru drah, který si vylosuje, další hry se hráč posouvá na pár drah dle pokynů rozhodčího.

• O pořadí v kvalifikaci rozhoduje celkový výkon dosažený ze všech her.

• Do finále postupují 4 starší žáci a 4 starší žákyně.

• Finálová část je hrána vždy na dvě vítězná utkání. V případě dosažní nerozhodného výsledku v některé z her, bude tato hra dohrána na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

• Nasazení do play-off je následující: 1 - 4 hráč a 2 - 3 hráč, vítězové hrají opět na dvě vítězné hry o první místo, poražení obsadili společné třetí místo.

9.4 Dorostenci a dorostenky, 16 až 18 let (narození 1.9.1999-31.8.2002)

• Každý hráč odehraje celkem šest her střídavě na páru drah - americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

• Před zahájením bloku her (3+3) mají hráči právo na společné rozcvičení v rozsahu 10 minut.

• První tři hry odehraje hráč na páru drah, který si vylosuje, další hry se hráč posouvá na pár drah dle pokynů rozhodčího.

• O pořadí v kvalifikaci rozhoduje celkový výkon dosažený ze všech her.

• Do finále postupují 4 dorostenci a 4 dorostenky.

• Finálová část je hrána vždy na dvě vítězná utkání. V případě dosažní nerozhodného výsledku v některé z her, bude tato hra dohrána na jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

• Nasazení do play-off je následující: 1 - 4 hráč a 2 - 3 hráč, vítězové hrají opět na dvě vítězné hry o první místo, poražení obsadili společné třetí místo.

9.5 Při rovnosti celkového výkonu, rozhoduje o lepším umístění:

a) vyšší dosažený nához z té části soutěže, ve které došlo k rovnosti výkonů

b) vyšší nejnižší dosažený nához z té části soutěže, ve které došlo k rovnosti výkonů

c) rozhoz (event. opakovaný) na devátý a desátý frame hry

§ 10. Mazací modely

10.1 Mazací model pro celostátní kolo bude vybrán STK ČBA a publikován na www.czechbowling.cz.

10.2 Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem her kvalifikace a finále.

§ 11. Časový rozvrh celostátní části

11.1 Časový harmonogram celostátní části bude upřesněn nejpozději dva dny po uzávěrce přihlášek, a to na základě počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích. V případě potřeby bude otevřena hrací runda v pátek odpoledne.

Technická ustanovení

§ 12. Předpis

12.1 Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“ a podle interních předpisů ČBA.

§ 13. Prezence

13.1 Hráči se prezentují před vlastní hrou registračním průkazem ČBA, případně předložením jiného dokladu prokazujícího jejich věk.

13.2 Prezence probíhá nejpozději 30 minut před předpokládaným začátkem příslušné hrací rundy a je ukončena 15 minut před jejím zahájením.

§ 14. Povinnosti a práva

14.1 Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

14.2 Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor, který je v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

14.3 Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze a jedné osobě z rodičovského doprovodu, případně trenérovi.

14.4 V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny.

14.5 Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Dále je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku.

14.6 Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidla hry a respektovat rozhodnutí hlavního i dráhových rozhodčích soutěže či vedoucího soutěže.

14.7 V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem, může hlavní rozhodčí udělit napomenutí. V případě opakovaného provinění, je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

§ 15. Umístění

15.1 Každý hráč a hráčka umístění na 1. až 3. místě v dané kategorii obdrží ocenění.

15.2 Vítězové jednotlivých kategorií získají titul Mistra/Mistryně ČR v dané kategorii.

15.3 Zúčastní-li se v některé z mladších kategorií (tj. mladší žactvo do 9 let a žactvo 10-12 let) tři a více dívek nebo 3 a více chlapců, budou v této kategorii vyhodnocováni chlapci i dívky samostatně.

15.4 V případě účasti tří a méně hráčů/hráček v kvalifikaci v některé z vypsaných kategorií se semifinále a finále nehraje, konečné pořadí mistrovství v této kategorii je dané pořadím v kvalifikaci. Na tuto skutečnost upozorní všechny zúčastněné hlavní rozhodčí před začátkem kvalifikace.

§ 16. Ostatní ustanovení

16.1 Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

16.2 Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

16.3 V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu nebo soutěžního řádu. Protest mohou podat trenéři, doprovod hráčů a v případě dorostenců i sami hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor (hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, delegovaný zástupce STK ČBA a pověřený organizační pracovník za VV ČBA), který protest projedná přímo na místě. V případě kladného rozhodnutí o protestu, je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření plynoucí z tohoto rozhodnutí, hlavní rozhodčí následně vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, respektive protestující osobě. Složená kauce propadá ve prospěch ČBA. Hráči bude vystaven příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k VV ČBA.

Ing. Karel VOPIČKA v. r. - prezident ČBA

Jiří Beran v. r. - předseda STK

Krátké zprávy

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

16.03.2019 v 13:42

Otevřena OBSAZOVAČKA na 9. turnaj Prestige.

25.02.2019 v 11:43

Obsazovačky na všechna Mistrovství regionů 2019 jsou již otevřeny, najdete je zde v horním menu OBSAZOVAČKY.

Galerie

Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 8
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 8, kat. P190
Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší žena Prestige 8
Valošek Tomáš
Jadran Frýdek Místek
Valošek Tomáš

Valošek Tomáš

Jadran Frýdek Místek
Nej. hráč Prestige 8, kat. P165