Národního finále QubicaAMF Cup

Propozice Národního finále QubicaAMF Cup 2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

společně Silver Lane Production s.r.o., Cukrovarnická 517/30, 162 00 Praha 6 a

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA), Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

§2. Řízení soutěže

Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda.

Organizačním pracovníkem byl VV ČBA určen Jiří Beran

§3. Kategorie, termíny a místo konání

3.1.Národní finále QubicaAMF Cup 2018 (dále Národní finále) se hraje samostatně v kategorii mužů a kategorii žen.

3.2.Místo konání je centrum Bestbowling Zličín

3.3.Termín turnaje je 8. 9. 2018, hrací časy budou upřesněny dle samostatného rozpisu.

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1.Účastnický poplatek se neplatí.

4.2.Startovné je stanoveno na 100 Kč/hru tj. 600,- Kč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje. Účastníci vyřazovacích her (semifinále a finále) turnaje poplatek za hru neplatí.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1.Národní finále je určeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2018.

5.2.Národní finále se mohou zúčastnit hráči narození do 30. 6. 2006.

§6. Přihlášky

6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček na www.czechbowling.cz. Případné odhlášky z turnaje eviduje sekretář ČBA (Jiří Marval, SMS: 776 105 706, email: info@czechbowling.cz), obsazovačka bude zveřejněna v menu „obsazovačky“ na www.czechbowling.cz.

6.2.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.

6.3.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.

6.4.Na turnaji nelze hrát restarty.

§7. Prezence

7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.

7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.

7.3.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§8. Herní systém kvalifikace

8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl.2.9.1 Pravidel bowlingu)

8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

8.3.První dvě hry v bloku odehraje hráč na páru drah, který si vylosuje, po dvou hrách se hráč posouvá na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

8.4.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v

případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

8.5.V soutěži mužů do semifinále postupuje 24 hráčů.

8.6.V soutěži žen do semifinále postupuje 12 hráček.

§9. Herní systém semifinále a finále

9.1. V semifinálové části hrají muži mezi sebou vyřazovací play-off systém na součet 2 her. Nasazení do play-off je dle přílohy 1, která je nedílnou součástí těcto propozic.

9.2. V semifinálové části hrají ženy mezi sebou vyřazovací play-off systém na na součet 2 her. Nasazení do play-off je dle přílohy 1, která je nedílnou součástí těcto propozic.

9.3.Hrací rundy semifinále: 1. runda: 1.kolo play-off 24 mužů

2. runda: 1.kolo play-off 12 žen a 2.kolo play-off 12 mužů

3. runda: 2.kolo 6 žen a 3.kolo 6 mužů

9.4.Do finálové části mužů postupují celkem 4 hráči: 3 vítězové všech svých play-off zápasů a hráč s nejlepším průměrem v semifinále, ale vyřazený v posledním kole play-off.

9.5.Do finálové části žen postupují celkem 4 hráčky: 3 vítězky všech svých play-off zápasů a hráčka s nejlepším průměrem v semifinále, ale vyřazená v posledním kole play-off.

9.6.Před zahájením semifinále mají hráči a hráčky právo na společný trénink v délce 10 minut. Před zahájením finálové části mají hráči a hráčky právo na trénink v rozsahu 2 frame na každé dráze.

9.7.Finálová část je hrána na součet 2 her od nuly. V případě dosažní stejného výsledku v součtu 2 her, rozhoduje o pořadí jeden hod do plné sestavy kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

§10. Mazací model

10.1.Mazací model bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Mazací model bude zveřejněn STK dva dny před konáním soutěže.

10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

§11. Ceny za umístění

11.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají právo reprezentovat ČR na Světovém finále QubicaAMF Cupu 2018. Součástí práva je zajištění startu, dopravy a ubytování na Světovém finále.

11.2.Hráči na 2. místě v každé kategorii získají 3.000,- a pohár za umístění.

11.3.Hráči na 3. místě v každé kategorii získají 2.000,- a pohár za umístění.

§12. Povinnosti a práva

12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.

12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.

12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.

12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.

12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.

12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.

  • 12.7.Úpravu povrchu bowlingové koule pomocí abralonů a jiných zdrsňujících, nebo leštících pomůcek, které jsou na seznamu schválených výrobků, je možné provést pouze během tréninku za předpokladu, že se provádí mimo herní prostor.

12.8.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§13. Ostatní

13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.

13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
Karel Kutina v.r., Silver Lane Production

Krátké zprávy

19.06.2019 v 00:15

19.6. v 9.00 hod. pokračuje na ME soutěž pětičlenných týmů. Náš tým je po prvém dnu na 2. místě.

18.06.2019 v 08:18

Dnes v 10.00 hod. začíná na ME soutěž pětičlenných týmů.

16.06.2019 v 23:04

Soutěže na ME pokračují, naši reprezentanti hrají 17.6. nejprve od 9.00 a poté další od 12.45 hod.

13.06.2019 v 00:17

13. června od 10 hod. hrají na ME v poslední rundě soutěže jednotlivců Jaroslav Lorenc a Denis Kinc

11.06.2019 v 23:58

12. června hrají na ME v Mnichově od 9.00 Jan Macek a Jan Tříska, ve 13.45 bude hrát Ondřej Mlynář a Tomáš Plechata.

Galerie

Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 10
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší junior Prestige 10
Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
Nováková Iva
BSR Poděbrady
Nováková Iva

Nováková Iva

BSR Poděbrady
Nej. hráč Prestige 10, kat. P165