Kegel PRESTIGE Tour 2016-2017

Zveřejnění propozic.

Propozice a termíny.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Celostátní turnajová série Kegel PRESTIGE Tour 2016/2017 se skládá z deseti turnajů, které se hrají postupně na vybraných centrech po celé České republice.
Jednotlivých turnajů se mohou účastnit jak registrovaní, tak neregistrovaní hráči všech výkonnostních kategorií. V sérii se bojuje o přímé postupy do hlavní části Mistrovství České republiky 2017 a slouží též pro nominace do reprezentačních výběrů na ME a MS pro rok 2017.

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

§2. Vedoucí soutěžní série

Předseda Sportovně technické komise ČBA, e-mail: stk@czechbowling.cz

§3. Termíny, centra

3.1. Dílčí turnaje Kegel PRESTIGE Tour mají hlavní hrací den v den pracovního klidu (neděle, případně sobota), ale hrají se též v dodatečně určený pracovní den
• termín 24. 7. 2016, centrum BestBowling Zličín
• termín 14. 8. 2016, centrum Xbowling Žižkov
• termín 11. 9. 2016, centrum Bowland bowling center Olomouc
• termín 2. 10. 2016, centrum Strikeland Chomutov
• termín 20. 11. 2016, centrum Bowlingzone Pardubice
• termín 22. 1. 2017, centrum Bowland bowling center Olomouc
• termín 19. 2. 2017, centrum V-Group bowling Kladno
• termín 12. 3. 2017, centrum Bowlingzone Pardubice
• termín 2. 4. 2017, centrum Bowland bowling center Olomouc
• termín 23. 4. 2017, centrum BestBowling Zličín

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1. Je stanoven na 600,- Kč.
4.2. Junioři do 18 let 200,- Kč.
4.3. Platba se provádí v hotovosti na místě při prezenci před začátkem turnaje.

§5. Právo účasti a hráčské kategorie

5.1. Právo účastnit se jednotlivých turnajů a turnajové série Kegel PRESTIGE Tour mají registrovaní i neregistrovaní hráči, narození do 30. 6. 2004.
5.2. Hráčské kategorie vyhlašované společně pro muže a ženy v rámci jednotlivých turnajů Kegel PRESTIGE Tour
• Hlavní kategorie
• (Všichni hráči a hráčky zúčastněni na jednotlivém turnaji)
• Vedlejší kategorie P190
(Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
o muži: průměr od 165 do 189,99 včetně
o ženy: průměr od 157 do 181,99 včetně
• Vedlejší kategorie P165
(Hráči a hráčky zařazeni v souladu s bodem 10.5)
o muži: průměr do 164,99 včetně
o ženy: průměr do 156,99 včetně
5.2.1 V rámci každého turnaje v každé kategorie dle bodu 5.2 se vyhlašuje 1. až 3. místo, vítěz každé kategorie bude navíc prezentován v galerii vítězů PRESTIGE na www.czechbowling.cz a obdrží speciální dres Kegel PRESTIGE Tour určen pouze pro vítěze turnajů. Ceny budou předány nejpozději na následujícím turnaji série Kegel PRESTIGE Tour.
5.3. Hráčské kategorie započítávané do celoročního Bodovacího žebříčku Kegel PRESTIGE Tour:
• PRESTIGE (muži a ženy zvlášť)
• P190
• P165
• Junioři (junioři a juniorky zvlášť)
(Juniorská kategorie jsou hráči narozeni v období 1. 7. 1998 – 30. 6. 2004)
• Senioři (senioři a seniorky zvlášť)
(Seniorská kategorie jsou hráči narozeni před 1. 7. 1967)

§6. Přihlášky

6.1. Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami on-line pomocí svého uživatelského čísla na stránkách ČBA v menu obsazovačky, nebo prostřednictvím sekretáře ČBA Jiřího Marvala;
telefon - 776 105 706, email – marval@czechbowling.cz.
6.2. Hráči si mohou přednostně rezervovat místa na následný turnaj u rozhodčího na dílčím turnaji série.
6.3. Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách ČBA na adrese www.czechbowling.cz v menu obsazovačky.
6.4. Uzávěrka přihlášek je týden před každým konáním turnaje. Odhlášení po uzávěrce není možné.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§7. Předpis

Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

§8. Systém

8.1. Na turnaji odehraje každý hráč celkem 6 her.
8.2. Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 min.
8.3. První hru odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje, posun provádějí hráči dle pokynů rozhodčího.
8.4. Ženy bez rozdílu věku mají přiznán handicap 8 bodů na hru.
8.5. V turnaji nelze hrát re-entry (opakované) starty.
8.6. O pořadí v jednotlivých turnajích rozhoduje celkový součet z odehraných šesti her včetně přiznaných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához

§9. Různé

9.1. Mazací model bude zveřejněn 5 dnů před první hrací rundou dílčího turnaje na webu ČBA.
9.2. Turnaj je zařazen v žebříčku do kategorie A, odehrané výkony se počítají do Sportovního žebříčku ČBA a žebříčku Prestige Bowling Tour určeného k nominaci reprezentace.
9.3. V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny. Není-li oddělen hrací prostor od restauračního provozu, může vymezit kuřácký prostor hlavní rozhodčí.
9.4. V hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů a dopingových prostředků.
9.5. Jako sparing partner může hrát jen takový hráč, který již odehrál turnaj a je ve výsledkové listině daného turnaje, případně hráč který se oficiálně nepřihlásil na turnaj.

§10. Celoroční pořadí série

10.1. Celkové pořadí série je určeno bodovacím žebříčkem turnajové série, který je sestavován z kategorie PRESTIGE a získané body hráčů a hráček jsou přeneseny do žebříčků ostatních kategorií.
10.1.1. Do výsledků v bodovacím žebříčku se započítává 7 nejvyšších bodových ohodnocení z odehraných turnajů
10.1.2 BODOVACÍ SYSTÉM: vítěz turnaje získává 150 bodů, druhý v pořadí 130 bodů, třetí 115 bodů, čtvrtý 105 bodů, pátý 98 bodů, šestý 95 bodů, každý další v pořadí o bod méně až do 99. místa. Všem dalším hráčům od 100. místa včetně bude přidělen 1 bod.
10.2. V případě shodnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší dosažený celkový průměr ze započtených turnajů, případně vyšší průměr z jednotlivého turnaje.
10.3. Hráč umístěný na prvním místě v celoročním pořadí hlavní kategorie PRESTIGE, získává ocenění a titul „Šampion PRESTIGE“, hráči umístění na 2. a 3. místě získávají ocenění za umístění.
10.4. V ostatních kategoriích získávají ocenění za umístění vždy hráči umístění na 1. - 3. místě.
10.5. Pro zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku k 1. 7. 2016 (viz příloha č. 1). Není-li hráč zařazen ve sportovním žebříčku, počítá se průměr dle turnajového žebříčku (viz příloha č. 2). V případě, že hráč není evidován v žádném ze žebříčků, je automaticky zařazen do vedlejší kategorie PRESTIGE 165.
10.6. Zařazení do vedlejší výkonnostní kategorie je konečné a nelze jej měnit a je platné pro celý soutěžní ročník 2016-2017 série Prestige.

§11. Postupové klíče na celostátní část Mistrovství České republiky (MČR) 2017

11.1. Postupový klíč upravují samotné propozice Mistrovství České republiky 2017

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§12. Ostatní

12.1. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji do doby uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek ve výši 100%, dle soutěžního řádu.
12.2. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
12.3. Závazný a konečný výklad propozic provádí STK ČBA.
12.4. Pro nominace do reprezentačních výběrů na ME a MS budou vydána samostatná Nominační kritéria.

12.5 Výsledky všech turnajů jsou započítány do FIRO-tour turnajového bodovacího žebříčku. Pořadí žebříčku všech kategorií najdete na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz

Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA

Příloha

Krátké zprávy

22.07.2021 v 21:52

Zveřejněny mazací modely pro nástavbovou část Extraligy

15.07.2021 v 16:19

Zveřejněny víkendové mazací modely na MČR seniorů a Finále Juniorské ligy

06.07.2021 v 11:28

Otevřena obsazovačka na MČR jednotlivců 2021.

02.07.2021 v 09:18

Mazání na 6. turnaj Prestige tour zveřejněno.

23.06.2021 v 12:05

Zveřejněna obsazovačka na MČR seniorů 2021.

Galerie

Rác Václav
Xbowling club
Rác Václav

Rác Václav

Xbowling club

1. Místo na 6. turnaji Prestige Tour 2020/21

Kováč Ondřej
BC Tábor
Kováč Ondřej

Kováč Ondřej

BC Tábor

Nejlepší hráč kategorie P190, 6. turnaj Prestige Tour 2020/21

Minář Zdeněk
ProBowling Hustopeče
Minář Zdeněk

Minář Zdeněk

ProBowling Hustopeče

Nejlepší hráč kategorie P165, 6. turnaj Prestige Tour 2020/21

Colon Josef
bez klubové příslušnosti
Colon Josef

Colon Josef

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior na 6. turnaji Prestige Tour 2020/21

Krummerová Eliška
Tacl Letohrad
Krummerová Eliška

Krummerová Eliška

Tacl Letohrad

Nejlepší žena na 6. turnaji Prestige Tour 2020/21

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS
 • Praha
 • Národní sportovní agentura